Klimatyczne Uzdrowiska: NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków do programu z budżetem 250 mln zł

Klimatyczne Uzdrowiska: NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków do programu z budżetem 250 mln zł
Fot. NFOŚiGW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął dziś nabór wniosków do programu "Klimatyczne Uzdrowiska", podał Fundusz. Do rozdysponowania jest 250 mln zł dla gmin uzdrowiskowych chcących wzmocnić swoją odporność na skutki zmian klimatu, a przez to poprawić jakość życia mieszkańców i kuracjuszy.

„Program priorytetowy NFOŚiGW pod nazwą 'Klimatyczne Uzdrowiska’ jest kolejnym krokiem w staraniach o poprawę klimatu i stanu środowiska w Polsce. Główny cel tego przedsięwzięcia to upowszechnienie w gminach uzdrowiskowych nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań, które pozwolą uchronić kurorty przed następstwami zmian klimatu” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Kołobrzeg buduje własny budżet prorozwojowy >>>

Inwestycje wsparte finansowo przez NFOŚiGW mają doprowadzić na terenie uzdrowisk do poprawy jakości powietrza i wzrostu efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, rozwoju zieleńców i parków, rozbudowy „zielono-niebieskiej” infrastruktury, w tym systemów zagospodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej, a także budowy i modernizacji ujęć wód i sieci wodociągowych dla poprawy zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

Program „Klimatyczne Uzdrowiska” składa się z dwóch części

Program „Klimatyczne Uzdrowiska” składa się z dwóch części: 1) Adaptacja do zmian klimatu oraz 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych.

Jego budżet wynosi 250 mln zł, a rozpoczęty właśnie nabór wniosków będzie ciągły i potrwa do roku 2024 lub do wyczerpania środków.

„Wnioski o dofinansowanie (w formie dotacji i pożyczek) można przedstawiać od dzisiaj (15 lipca 2021 r.) do 29 marca 2024 r. Dokumenty należy składać do NFOŚiGW w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD)” – podano także.

Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, spółki prawa handlowego, w których samorządy posiadają 100% udziałów lub akcji i są powołane są do realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w ustawach oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań na ich rzecz.