Klienci Concordii mają wybór

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

spotkanie.02.250x167Zawiłość przepisów prawnych oraz niska znajomość prawa wśród Polaków powodują, że jedynie niewielka cześć społeczeństwa wie jak dochodzić swoich praw. W celu zabezpieczenia interesów prawnych Concordia Ubezpieczenia oferuje ubezpieczenie ochrony prawnej (OP). Dzięki niemu każdy może się łatwo zabezpieczyć i w razie zajścia problemów  skorzystać z pomocy prawnika.

– Zgadzamy się w pełni z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że prawo wyboru prawnika nie może przejść z Klienta na ubezpieczyciela. Chcemy przy tym zwrócić uwagę, że Klienci Concordii Ubezpieczenia, posiadająca ubezpieczenie ochrony prawnej, mają pełną swobodę wyboru adwokata lub radcy prawnego, który będzie ich reprezentował w sporze. Natomiast koszty z tym związane, w ramach zakupionego ubezpieczenia, ponosi Concordia Ubezpieczenia. Jedynie tym Klientom, którzy nie wiedzą, do kogo udać się ze swoim problemem, polecamy niezobowiązująco usługi adwokatów wpisanych na listę podmiotów współpracujących. Należy przy tym podkreślić, że Concordia nie prowadzi sporu Klienta – wyjaśnia Marcin Pabiś, Kierownik Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej.

Zawiłość przepisów prawnych oraz niska znajomość prawa wśród Polaków powodują, że jedynie niewielka część społeczeństwa wie jak dochodzić swoich praw. Zarówno w sprawach mniejszej wagi takich jak: reklamacja, problemy w warsztacie samochodowym (źle wykonana naprawa, zamiana części) czy kolizje drogowe, jak i w sprawach dotyczących skomplikowanych sporów z pracodawcą (np. sporu o zarobki, godziny nadliczbowe czy zwolnienie z pracy) potrzebna jest wiedza ekspercka z dziedziny prawa. Pomoc prawnika jest zwykle kosztowna, dlatego też wiele osób rezygnuje z obrony swoich praw i dochodzenia sprawiedliwości.

– W celu zabezpieczenia interesów prawnych Concordia Ubezpieczenia oferuje ubezpieczenie ochrony prawnej (OP). Dzięki niemu każdy może się łatwo zabezpieczyć i w razie zajścia problemów skorzystać z pomocy prawnika. Ubezpieczenie OP oferowane przez Concordię obejmuje najważniejsze sfery życia każdego Klienta. Dostępne są warianty: Auto, Rodzina, Biznes i Agro – mówi Marcin Pabiś.

Dodatkowym elementem OP jest swoisty assistance prawny, gdzie za pośrednictwem infolinii prowadzonej przez kancelarię można uzyskać poradę na temat problemu prawnego. W praktyce, jest to zwykle pierwszy krok Klienta w razie wystąpienia problemów – zgłasza się on po poradę prawną, a następnie podejmuje decyzję, jakie dalsze kroki podjąć. Korzysta także ewentualnie ze zwrotu kosztów w ramach ochrony prawnej.

Ubezpieczenie pokrywa m.in. koszty sądowe, egzekucyjne, rzeczoznawców, a także wynagrodzenia dla adwokata czy radcy prawnego oraz koszty poniesione przez stronę przeciwną przy prowadzeniu sporu. Concordia zapłaci także za koszty poręczenia majątkowego – jako środka zapobiegawczego. Jest to pożyczka, którą Klient musi zwrócić po zwolnieniu przedmiotu zabezpieczenia).

Kupując ubezpieczenie ochrony prawnej Klient powinien mieć na uwadze to, że nie będzie ono obejmować sporów prawnych, wynikających ze zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Jest to niestety dość trudny element tego ubezpieczenia, często nierozumiany przez Klientów i powodujący liczne kontrowersje i spory.

– Koszt ubezpieczenia OP jest zróżnicowany, uzależniony od profilu Klienta, sumy ubezpieczenia oraz zakresu ochrony jemu potrzebnej. Składki wahają się od w skali roku od stu kilkudziesięciu złotych do ponad trzech tysięcy złotych – podsumowuje Marcin Pabiś.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia