Klauzule niedozwolone: Bank i Klient klauzule niedozwolone

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.03.2012.foto.52.a.150xPonad połowa klientów banków zgłaszających się do UOKiK narzeka na niekorzystne warunki zawierania umów, m.in. na uzależnianie uzyskania kredytu od założenia rachunku w banku.

Jeden z banków zobowiązywał klientów do otwarcia rachunku do dnia uruchomienia kredytu oraz złożenia deklaracji stałych wpłat, pod rygorem odstąpienia od umowy. Postępowanie to decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiło już do rejestru klauzul niedozwolonych (klauzula nr 267). Jest więc niezgodne z prawem. Wątpliwości urzędu budzi również nieinformowanie konsumentów o zmianach opłat i prowizji podczas trwania kontraktu. Zgodnie z prawem klient powinien zostać powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem o istotnych zmianach warunków umowy, tak by miał możliwość jej wypowiedzenia (klauzula nr 712). UOKiK udowodnił pobieranie przez banki opłat za monity i wezwania do zapłaty, a także nakładanie podwójnej kary w przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia na karcie kredytowej. Według urzędu zastrzeganie dodatkowych opłat karnych, obok zawsze przysługujących w takim przypadku odsetek ustawowych, jest niezgodne z prawem (klauzula nr 623).

Hulaj dusza, piekła nie ma?

UOKiK stwierdził, że BRE Bank stosował w umowie klauzulę kształtującą wysokość oprocentowania kredytu zabezpieczonego hipoteką o następującej treści: Stopa procentowa kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania umowy w przypadku zmiany co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego: n oprocentowania lokat międzybankowych (WIBID/WIBOR) n rentowność bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa n zmiany stóp procentowych NBP oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów.

Urząd antymonopolowy uznał, że postanowienie było zbyt ogólne i nieprecyzyjne. Posłużenie się sformułowaniem może ulegać zmianom w okresie trwania umowy, powoduje, że bank może dokonywać zmiany oprocentowania według własnego uznania i w dowolnie wybranym momencie, a co za tym idzie, jest uprawniony do wprowadzania zmian wysokości oprocentowania w sposób niekorzystny dla kredytobiorcy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł w wyroku, że kwestionowana w pozwie klauzula jest niedozwolona i zakazał jej stosowania. UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i w konsekwencji nałożyć na bank karę w wysokości do 10 proc. rocznych przychodów.

FORMULARZ INFORMACYJNY

Formularz informacyjny przy umowie o kredyt konsumencki powinien zawierać wszystkie podstawowe informacje, takie jak koszty pożyczki, całkowita kwota do spłaty, wysokość oprocentowania, wymagane zabezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenia itp. Na ich podstawie konsumenci mogą podjąć świadomą decyzję odnośnie zaciąganego kredytu, a także z łatwością porównywać oferty.

Sankcje za dezinformację

W czerwcu 2011 r. po skargach konsumentów UOKiK uznał, że Getin Noble Bank złamał prawo, nieprecyzyjnie określając warunki umowy kredytowej. Postępowanie przeciwko bankowi zakończyło się nałożeniem kary w wysokości 6 mln zł.

Wątpliwości urzędu wzbudziły niektóre postanowienia zawarte w umowie oraz praktyki banku w przypadku udzielania kredytów na zakup samochodu. Nieprecyzyjne postanowienie zobowiązywało pożyczkobiorcę do informowania banku każdorazowo o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego zdolność kredytową i terminową spłatę ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI