KGHM: akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

KGHM: akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję
Źródło: Materiały prasowe KGHM
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 300 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję. Decyzja jest zgodna z rekomendacją zarządu.

Dzień dywidendy ustalono na 17 czerwca, a termin wypłaty dywidendy – na 29 czerwca 2021 r.

1 800 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r.

W 2020 r. KGHM miał 1 800 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 421 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1 779 mln zł wobec 1 264 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: Dariusz Świderski wiceprezesem KGHM ds. produkcji >>>

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews