KE rozpoczyna drugie studium poświęcone ubezpieczeniom w sektorze budowlanym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

inwestycja.budowa.01.250xInsurance Europe 20 marca wzięła udział w pierwszym posiedzeniu Forum Komisji Europejskiej poświęconym drugiemu studium European Liability Insurance Organisation Schemes (ELIOS). Pierwsze studium ELIOS, które opublikowano w lipcu 2010 roku i w które znaczny wkład wniosła federacja Insurance Europe, było poświęcone odpowiedzialności i reżimom ubezpieczeniowym w sektorze budowlanym oraz krajowym programom i wytycznym mającym na celu zwiększanie innowacyjności i stabilności.

Przedmiotowe trzyletnie studium organizowane przez KE dotyczyć będzie zapewnienia dostępu do ubezpieczeń budowlańcom pracującym na własnych rachunek i małym firmom budowlanym w celu zwiększenia innowacyjności i promocji ekologicznych technologii w UE. Przeanalizowany zostanie sposób, w jaki system referencyjny dotyczący znaków jakości i lepsza wiedza na temat patologii budowlanych mogą wesprzeć ubezpieczycieli i reasekuratorów w ocenie ryzyka. Pod uwagę zostaną także wzięte warunki niezbędne do osiągnięcia większej konwergencji lub wzajemnego uznawania krajowych reżimów ubezpieczeń budowlanych.

Źródło: PIU