KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,8 proc. w tym roku

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,8 proc. w tym roku
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z lipca br. do 4,8% i utrzymała prognozę na 2019 r. na poziomie 3,7% (wobec 4,8% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w jesiennej prognozie. Prognoza na 2020 r. to wzrost w wysokości 3,3%.

#KE spodziewa się spowolnienia inflacji HICP do 1,2% w 2018 r. (wobec 1,6% w ub.r.) oraz jej przyspieszenia do 2,6% w 2019 r. i do 2,7% w 2020 r. #PKB #inflacja #gospodarka

„Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w Polsce osiągnie 4,8% w 2018 r., tak samo, jak w 2017 r. Podobnie jak w 2017 r., konsumpcja prywatna będzie główną siłą napędową wzrostu, dzięki korzystnym warunkom na rynku pracy oraz wysokiemu poziomowi zaufania konsumentów. Pozytywny wpływ prognozowany jest ze strony inwestycji, w których rośnie stopień wykorzystania funduszy unijnych i prowadzi do wzrostu inwestycji publicznych” – czytamy w raporcie.

Komisja spodziewa się spowolnienia inflacji HICP do 1,2% w 2018 r. (wobec 1,6% w ub.r.) oraz jej przyspieszenia do 2,6% w 2019 r. i do 2,7% w 2020 r.

„Inflacja pozostanie ograniczona w ostatnim kwartale 2018 r., ze względu na efekty bazy, ale powinna stopniowo przyspieszać w 2019 i 2020 r. Szybszy wzrost płac będzie głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rosnące ceny, szczególnie w sektorze usług. Także wyższe ceny energii elektrycznej wpłyną na inflację, zarówno bezpośrednio poprzez rachunki za prąd opłacane przez gospodarstwa domowe, jak i pośrednio – poprzez ceny energochłonnych [w produkcji] dóbr konsumpcyjnych. Z kolei, silna konkurencja rynkowa w zakresie towarów i usług konsumpcyjnych, rosnąca rola e-handlu oraz zakładana ścieżka globalnych cen ropy to – według prognoz – czynniki ograniczające wzrost inflacji” – czytamy dalej.

Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski

2017201820192020
 wzrost PKB (zmiana w %)4,84,83,73,3
 spożycie prywatne (zmiana w %)4,94,53,83,4
 spożycie zbiorowe (zmiana w %)3,53,63,23,7
 nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %)3,96,25,74,9
 eksport (zmiana w %)9,56,15,84,6
 import (zmiana w %)106,56,45,4
 wkład we wzrost PKB: popyt krajowy (zmiana w %)4,24,33,83,5
 wkład we wzrost PKB: zapasy (zmiana w %)0,50,400
 wkład we wzrost PKB: eksport netto (zmiana w %)0,10,1-0,1-0,3
 zatrudnienie (zmiana w %)1,40,70,30,1
 stopa bezrobocia wg Eurostatu (%)4,93,32,92,8
 inflacja HICP (%)1,61,22,62,7
 saldo obrotów bieżących (% PKB)0,2-0,6-0,9-1,3
 deficyt budżetowy (general government) jako % PKB-1,4-0,9-0,9-1
 dług publiczny jako % PKB50,649,248,347,4

 

KE: wzrost PKB w strefie euro wyniesie 2,1% w 2018 r.

KE podtrzymała prognozę tegorocznego wzrostu PKB strefy euro na poziomie 2,1% (wobec 2,4% odnotowanych w 2017 r.) i obniżyła prognozę na 2019 r. o 0,1 pkt proc. wobec oczekiwań z lipca do 1,9%, podała Komisja w jesiennej prognozie. W 2020 r. oczekiwany jest wzrost PKB w wysokości 1,7%.

„Wszystkie gospodarki UE będą rosnąć w bieżącym i w przyszłym roku, co zapewni utworzenie większej liczby miejsc pracy. Nasila się jednak niepewność i wzrasta ryzyko – zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne – i zaczynają one osłabiać dynamikę działalności gospodarczej. Musimy zachować czujność i dołożyć większych starań, by wzmocnić odporność naszych gospodarek. Na szczeblu UE oznacza to podejmowanie konkretnych decyzji w sprawie dalszego wzmacniania naszej unii gospodarczej i walutowej. Na szczeblu krajowym istnieje silna potrzeba tworzenia buforów fiskalnych i zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnym zapewnieniu, aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego były odczuwalne również przez najsłabsze grupy społeczne” – powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, cytowany w komunikacie.

Europejska gospodarka dobrze sobie radzi

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, ocenił, że europejska gospodarka dobrze sobie radzi, a tempo wzrostu gospodarczego spowalnia stopniowo.

„Przewidujemy, że tendencja ta utrzyma się w ciągu najbliższych dwóch lat, równolegle z dalszym spadkiem bezrobocia – do poziomów, które po raz ostatni odnotowano jeszcze przed kryzysem. Dług publiczny w strefie euro będzie się nadal zmniejszać, a deficyt utrzyma się na poziomie znacznie poniżej 1% PKB. W coraz bardziej niepewnym otoczeniu międzynarodowym osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki zarówno w Brukseli, jak i w stolicach państw członkowskich muszą dążyć do zapewnienia, aby strefa euro była wystarczająco silna i mogła poradzić sobie z tym, co przyniesie przyszłość” – powiedział Moscovici.

Prognozy dla całej Unii Europejskiej (EU28) kształtują się na poziomie: 2,1% na 2018 r. i 1,9% na 2019 r. (co oznacza brak zmian odnośnie 2018 r. w porównaniu do oczekiwań z lipca i spadek o 0,1 pkt proc na 2019) oraz 1,8% na 2020 r., podano w raporcie. Dla EU27 prognoza wzrostu wynosi: 2,2% w 2018 r., 2% w 2019 r. i 1,9% w 2020 r.

W strefie euro inflacja ma osiągnąć poziom 1,8% w 2018 r. i 2019 r., a w 2020 r. – spaść do 1,6%.

Według prognoz Komisji, stopa bezrobocia w strefie euro obniży się do poziomu 8,4% w tym roku, a następnie do 7,9% w 2019 r. i 7,5% w 2020 r. Stopa bezrobocia w UE-27 wyniesie zgodnie z przewidywaniami 7,4% w tym roku, a następnie spadnie do poziomu 7% w 2019 r. i 6,6% w 2020 r. Oznaczałoby to, że stopa bezrobocia będzie najniższa od stycznia 2000 r., czyli od daty początkowej miesięcznych szeregów danych dotyczących bezrobocia.

Źródło: ISBnews