KE podnosi prognozę wzrostu PKB Polski. Będziemy wśród najszybciej rozwijających się krajów w UE

KE podnosi prognozę wzrostu PKB Polski. Będziemy wśród najszybciej rozwijających się krajów w UE
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,4% (wobec 4,2% prognozy z maja), podała Komisja w letniej prognozie. Prognoza na 2020 r. została podtrzymana na poziomie 3,6%.

#KE podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu #PKB Polski do 4,4% (wobec 4,2% prognozy z maja), prognoza na 2020 r. została podtrzymana na poziomie 3,6% #WzrostGospodarczy

„Realny wzrost PKB osiągnie 4,4% w 2019 roku i 3,6% w 2020 roku. Ryzyka na 2019 rok mogą się nieco przechylać w górę z uwagi głównie na eksport netto i wzrost inwestycji prywatnych. Ryzyka dla perspektyw na 2020 rok są przechylone w dół” – czytamy w raporcie.

Wzmocnienie konsumpcji prywatnej

„Oczekuje się wzmocnienie konsumpcji prywatnej w II połowie 2019 r. i na początku 2020 r., gdy nowe transfery fiskalne i obniżki podatków zwiększą dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. Wraz z silnym wzrostem płac i korzystnymi tendencjami na rynku pracy, będzie to wspierało nastroje konsumentów. Wzrost inwestycji nadal jest wspierany przez fundusze unijne i pozostanie silny w 2019 r., zanim spowolni w 2020 r.” – czytamy dalej.

Czytaj także: Co czeka polską gospodarkę w tym i kolejnym roku? Projekcja NBP >>>

Wzrost inflacji HICP

Komisja spodziewa się wzrostu inflacji HICP z 1,2% w 2018 to 2,1% w 2019 i 2,7% w 2020 roku (w maju oczekiwała tego wskaźnika na poziomie: 1,8% w 2019 r. i 2,5% w 2020 r.).

„Zakładany szybki wzrost płac może mieć szczególnie silny wpływ na ceny usług w horyzoncie projekcji. Inflacja cen energii pozostanie niska w 2019 roku i wzrośnie na początku 2020 roku jako następstwo zniesienia administracyjnej kontroli cen energii” – napisano także.

Czytaj także: Euler Hermes: wzrost PKB Polski spowolni do 4 proc. w 2019 r. i 3,3 proc. w 2020 r. >>>

Wzrost PKB strefy euro wyniesie 1,2% w 2019 r.

KE podtrzymała prognozę tegorocznego wzrostu PKB strefy euro na 1,2% wobec szacunków z maja br. i obniżyła prognozę na 2020 rok do 1,4% (wobec 1,5% prognozy z maja), podała Komisja w letniej prognozie. Prognoza PKB dla całej UE pozostaje niezmieniona: 1,4% w 2019 r. i 1,6% w 2020 r.

„Przewiduje się, że w bieżącym i następnym roku wszystkie gospodarki UE będą dalej rosły, chociaż w różnym tempie: szybkim w Europie Środkowo-Wschodniej i wolniejszym w Niemczech i we Włoszech.Kondycja sektora przemysłu wytwórczego jest nadal słaba, ze względu na napięcia w handlu i niepewność co do kursu polityki. Wpływa to niekorzystnie na odporność naszych gospodarek. Jeżeli chodzi o czynniki wewnętrzne, głównym źródłem ryzyka pozostaje wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia” – powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, cytowany w komunikacie.

Europejska gospodarka dalej rośnie

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, wskazał, że pomimo trudnej sytuacji globalnej europejska gospodarka dalej rośnie.

„Na lata 2019 i 2020 prognozowany jest ponownie wzrost wszystkich gospodarek UE. Silny rynek pracy będzie wspierać popyt. Ze względu na liczne ryzyka, jakimi obciążona jest ta prognoza, musimy dokładać większych starań, aby wzmocnić odporność naszych gospodarek i całej strefy euro” – dodał Moscovici, cytowany w komunikacie.

W prognozach KE przeważa jednak ryzyko negatywne dla globalnego wzrostu gospodarczego.

„Jeżeli chodzi o strefę euro, istnieje znaczące ryzyko związane z czynnikami wzrostu oraz dynamiką gospodarczą w krótkim okresie. Jeżeli słaba kondycja sektora przemysłu wytwórczego i pesymistyczne nastroje przedsiębiorców będą się utrzymywać, może to wywrzeć negatywny wpływ na inne sektory, warunki na rynku pracy, spożycie prywatne, a przez to również na wzrost gospodarczy” – czytamy w komunikacie.

Emilewicz: KE doceniła wyraźny wzrost inwestycji

Komisja Europejska ponownie podniosła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski w 2019 r., co wraz z prognozami innych instytucji zbliża do konsensus wzrostu gospodarczego w okolicach 4,5%, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Komisja Europejska doceniła rosnącą rolę inwestycji sektora prywatnego we wzroście PKB, a także wyraźny wzrost inwestycji, wskazała minister.

„Komisja kolejny raz podniosła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Rewizja w górę z 4,2% do 4,4% oczekiwanego tempa wzrostu PKB Polski w 2019 r. stawia nas na 2. pozycji w całej Unii Europejskiej, zaraz za Maltą. Wcześniej swoje szacunki podniosły OECD oraz MFW, a także agencje ratingowe. Możemy stwierdzić, że konsensus wzrostu gospodarczego w okolicach 4,5% to niezwykle dobry wynik na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej” – napisała Emilewicz w komentarzu do danych KE.

„Komisja Europejska doceniła rosnącą rolę inwestycji sektora prywatnego we wzroście PKB, a także wyraźny wzrost inwestycji, które dodatkowo wspierane są bardzo dobrą alokacją funduszy unijnych. Z kolei bardzo dobra kondycja krajowego rynku pracy wspiera wydatki konsumpcyjne, także pod wpływem wzrostu dochodów dyspozycyjnych gospodarstw domowych. W ocenie ekspertów Komisji Europejskiej możliwy jest jeszcze wyższy przyrost naszego PKB, głównie za sprawą eksportu netto oraz dynamiki prywatnych inwestycji” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews