KDPW_CCP i GPW ułatwiają rozliczającym zarządzanie ryzykiem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kdpw.01.400x249GPW i KDPW_CCP udostępniają aplikację Risk Management Access (RMA) dla wszystkich podmiotów rozliczających transakcje giełdowe. Usługa ułatwia zarządzanie ryzykiem i podwyższa bezpieczeństwo obrotu instrumentami finansowymi na GPW.

Od połowy sierpnia tego roku dla uczestników rynku jest dostępne rozwiązanie Risk Management Access (RMA) opracowane i wprowadzone przez GPW i KDPW_CCP. Dzięki aplikacji RMA każdy Uczestnik Rozliczający i broker świadczący usługi rozliczeniowe ma bezpośrednią możliwość definiowania maksymalnych limitów wartości zleceń wprowadzanych przez Członka Giełdy, których transakcje rozlicza. Bieżące definiowanie tego typu parametrów pozwala na poprawę efektywności zarządzania ryzykiem.

Aplikacja RMA, oprócz możliwości konfigurowania filtrów, posiada także funkcjonalność „Kill Switch„, która pozwala na blokowanie dla danego Członka Giełdy możliwości składania zleceń oraz anuluje jego zlecenia obecne w arkuszu.

Rozwiązanie bazuje na dostępnej w systemie transakcyjnym UTP funkcjonalności Direct Market Access.

W dobie powszechnego stosowania handlu algorytmicznego kontrola zleceń i transakcji zawieranych przez Członków Giełdy dokonywana przez ich Uczestników Rozliczających staje się niezwykle istotna dla stabilności rynku, a przez to dla bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi – podkreślił Dariusz Kułakowski, Wiceprezes GPW.

Wprowadzenie aplikacji Risk Management Access w istotny sposób poszerza i uzupełnia system zarządzania ryzykiem oferowany przez KDPW_CCP. W naszej ocenie udostępnione narzędzie może wpłynąć na zwiększenie obrotów na rynku, dzięki otwarciu Uczestników Rozliczających na nowe typy strategii inwestycyjnych – powiedziała Iwona Sroka, Prezes KDPW_CCP.

GPW konsekwentnie realizuje strategię, której jednym z elementów jest zapewnianie bezpieczeństwa obrotu według najwyższych standardów opartych o światowej klasy technologie. Wprowadzona usługa zwiększa bezpieczeństwo obrotu i jest zgodna z praktykami przyjętymi na wielu globalnych rynkach, gdzie tego typu rozwiązania są coraz bardziej popularne.

Podstawowym zadaniem izby rozliczeniowej KDPW_CCP jest systemowe zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym, dzięki zastosowaniu najwyższych światowych standardów rynkowych w tym obszarze. W procesie zarządzania ryzykiem KDPW_CCP opiera się na metodologii SPAN dla rynku kasowego oraz Value at Risk dla rynku OTC. Izba stosuje szereg mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo rozliczeń, w szczególności takich jak – wymogi kapitałowe i formalne wobec Uczestników Rozliczających, depozyty zabezpieczające (dla rynku kasowego i terminowego), fundusz rozliczeniowy oraz kapitały własne izby wynoszące 228 mln zł. W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) autoryzowała KDPW_CCP jako izbę rozliczeniową, spełniającą wszelkie wymogi stawiane tego typu instytucjom przez europejskie rozporządzenie EMIR. Polska izba rozliczeniowa była trzecią izbą w Unii Europejskiej, która otrzymała stosowną autoryzację.

Dariusz Marszałek

Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu 

Dział ds. Korporacyjnych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych