KBJ odnotowuje kolejny kwartał wzrostów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130528.kbj.01.250x139Badania wskazują na niższą dynamikę wzrostu rynku IT w Polsce niż na świecie, na szczęście nie wszyscy poddają się temu trendowi.

Niewątpliwym lekarstwem na taką sytuację jest konsekwentne budowanie pozycji eksperta wąskiej specjalizacji. Taką pozycję na rynku IT ma od kilku lat KBJ S.A., co powoduje stały wzrost przychodów, przy ciągłych inwestycjach w rozwój spółki.

KBJ to spółka obecna na rynku od 2005 roku, od 2011 roku jako spółka akcyjna notowana na NewConnect.

To pierwsza w Polsce firma specjalizująca się we wdrożeniach SAP notowana na GPW i obecnie jedna z kilkunastu firm zajmujących się aktywnie wdrożeniami SAP.

Kluczową grupę klientów KBJ stanowią duże przedsiębiorstwa, jak PGE, TVP, Bank BPH, Animex, ABB, Electrolux.

KBJ oferuje nie tylko wdrożenia oraz usprawnienia SAP, ale również projekty z zakresu integracji, business intelligence oraz niszowe usługi optymalizacji procesów HR.

Unikalność naszych usług opiera się na zespole ekspertów łączących wiedzę technologiczną i biznesową. Dzięki temu klient otrzymuje pełną obsługę – wdrożenie lub rozbudowę systemu wraz z konsultingiem biznesowym powodującym usprawnienie procesów przedsiębiorstwa” mówi prezes KBJ Artur Jedynak. Taka strategia przynosi bardzo dobre rezultaty, co doskonale widoczne jest w wynikach finansowych.

Pierwszy kwartał 2013 przyniósł zdecydowany wzrost przychodów i zysków w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Przychody pierwszego kwartału są również większe o niemal 10% niż przychody czwartego kwartału 2012. Wyniosły one ponad 2,5 mln zł wobec niespełna 0,9 mln w 1Q i 2,3 mln w 4Q roku poprzedniego.

Jest to już piąty z rzędu kwartał w którym przychody rosną, możemy więc mówić bez wahania o stabilnym trendzie wzrostowym.

W pierwszym kwartale 2013 KBJ osiągnęła zysk na poziomie 241,6 tys. zł. Istotnym faktem jest, że wynik ten został osiągnięty pomimo utrzymania wysokich nakładów na badania i rozwój.

Daje to podstawy do oczekiwania dalszych wzrostów zarówno przychodów jak i zysku w kolejnych kwartałach bieżącego roku.

Źródło: KBJ