Kancelaria Medius S.A. planuje skup akcji własnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.02.250xKancelaria Medius S.A., spółka notowana na rynku NewConnect zajmującą się usługami finansowymi z nakierowaniem na obsługę wierzytelności dla małych i średnich przedsiębiorstw planuje przeprowadzić skup akcji własnych. Decyzję o działaniu mają podjąć Akcjonariusze na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka planuje przeznaczyć na program nabycia akcji własnych nie więcej aniżeli 100.000 złotych, nabywając zarazem nie więcej aniżeli 10% akcji Spółki w okresie 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Nabyte przez Kancelarię Medius S.A. akcje własne mogą zostać przeznaczone do zbycia na rzecz inwestorów zainteresowanych bliską współpracą ze Spółką. Zarząd rozważa także możliwość wykorzystania akcji w ramach rozliczenia nabywania lub objęcia udziałów i/lub akcji przejmowanych firm pasujących do struktury obecnej działalności Spółki.

Aktualnie Kancelaria Medius S.A. koncentruje również swoje usługi w zakresie pakietu gwarancji wypłacalności dla średnich i dużych firm, restrukturyzacji zobowiązań, raportów handlowych czy też wykupu portfeli wierzytelności. Bazując na działalności, Spółka prowadzi różne rozmowy z potencjalnymi firmami, które mogą być podstawą do możliwego przejęcia i tym samym tworzenia grupy podmiotów o uzupełniającym się biznes modelu w ramach funkcjonowania Spółki.

Od samego początku naszej działalności realizujemy przyjętą przez nas strategię rozwoju, osiągając co najważniejsze zwiększające się rok do roku zyski finansowe. Wedle wcześniejszych zapowiedzi planujemy zrealizować w bieżącym roku założony zysk wskazując tym samym naszym Akcjonariuszom na efektywność rozwoju naszej Spółki” – powiedział Michał Imiołek, Prezes Zarządu Kancelaria Medius S.A. „Jako Zarząd Spółki jesteśmy przekonani, że aby myśleć o poszerzeniu działalności i budowaniu Grupy, kurs i obroty powinny być do końca roku znacząco lepsze oraz adekwatne do wyników przez nas osiąganych” – dodał Michał Imiołek.

Prezes Zarządu Spółki za swój najbliższy cel stawia nie tylko rozwój organiczny ale również poszerzenie usług w oparciu o doświadczenie i wiedzę merytoryczną zespołu adwokatów a także radców prawnych. Firma podpisała w ostatnim czasie szereg umów na przygotowanie pozwu zbiorowego przeciwko Spółce Finroyal.

Midven S.A. jako jeden z liczących się Akcjonariuszy Spółki popiera działania przedstawione przez Zarząd Spółki.

Aktualnie Spółka jest w SHLR i skup akcji nie tylko może jej pomóc powrócić do notowań ciągłych ale również ponownie doprowadzić do zainteresowania ze strony inwestorów” – powiedział Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A.

Źródło: Midven S.A.