19.09.2017 – Jerzy Bańka

19.09.2017 – Jerzy Bańka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki nie chcą więcej płacić na SKOKI.

Musimy pamiętać o tym, że do tej pory ze środków zgromadzonych w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przez sektor bankowy wydatkowano na ten cel 4 mld 200 mln złotych. To jest ogromna kwota, która pochodzi z naszych oszczędności, z oszczędności obywateli – klientów banków. Nie ma żadnego uzasadnienia dla utrzymania wadliwej regulacji o charakterze moral hazard, w wyniku której polskie banki i ich klienci płacą za nieodpowiedzialne zarządzanie w sektorze SKOK, za jego nieefektywność i nietrzymanie standardów w zakresie zarządzania ryzykiem i odpowiedzialnego kredytowania. To wymaga zmiany.

Jerzy Bańka

Wiceprezes, Związek Banków Polskich