Jawność płac w NBP. Autorzy ustawy: projekt nie narusza autonomii banku

Jawność płac w NBP. Autorzy ustawy: projekt nie narusza autonomii banku
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Poselski projekt ustawy wprowadzającej zasadę jawności wynagrodzeń w Narodowym Bankowym Polskim (NBP) na poziomie zarządu oraz osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze akcentuje pełną niezależność banku centralnego i w żadnym stopniu nie narusza jego autonomii, podano w uzasadnieniu projektu, wniesionego do Sejmu we wtorek przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Projekt ustawy dot. jawności płac w @nbppl wpłynął już do Sejmu #NBP #wynagrodzenia #płace

„Projekt niniejszej ustawy wprowadza nowe rozwiązania w zakresie materii wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim. Przede wszystkim jako fundamentalną zasadę kształtowania wynagrodzeń w Narodowym Bankowym Polskim, wprowadza zasadę jawności. Dzięki projektowanym przepisom, wzmocniona zostanie kontrola władz banku centralnego Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno społeczna jak i instytucjonalna. Natomiast nadanie uprawnienia zarządowi NBP do dalszego kształtowania określonych wynagrodzeń, przy zachowaniu pewnego ustawowego maksimum – akcentuje pełną niezależność banku centralnego i w żadnym stopniu nie narusza jego autonomii” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Czytaj także: NBP wydał oświadczenie dotyczące polityki kadrowej i płacowej >>>

„Wysokość wynagrodzeń prezesa, wiceprezesów, członków zarządu, osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze, w szczególności osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz zastępców osób kierujących komórkami organizacyjnymi, oraz uchwała zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP są jawne i podlegają publikacji przez prezesa NBP w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy publikacja” – napisano w projekcie ustawy.

Ustawa ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu

Według projektu, ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z uwagi na ważny interes państwa.

„Projekt zwiększa przejrzystość życia publicznego, wywołuje więc pozytywne skutki społeczne i prawne. Projekt nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej” – podsumowano w uzasadnieniu.

Źródło: ISBnews