Jakość najważniejszą wartością dla firm sektora budowlanego w Polsce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wykres.dlugopis.01.250xWyniki badania Corporate Values Index 2013 wskazują, że satysfakcja klienta, jakość oraz innowacyjność to niezmiennie trzy najważniejsze wartości korporacyjne dla firm sektora budownictwo/transport/nieruchomości na świecie. W Polsce te same wartości występują w zmienionej kolejności. Są to odpowiednio: jakość, satysfakcja klienta i innowacyjność.

Corporate Values Index jest raportem opracowywanym cyklicznie przez międzynarodową sieć zrzeszająca agencje PR – ECCO International Communications Network. Jego wyniki dają odpowiedź na pytanie, jakimi wartościami kierują się organizacje, planując strategie zarządzania i działania marketingowe. Pokazują również zmiany zachodzące na tym polu na przestrzeni ostatnich lat w różnych krajach, branżach i w przedsiębiorstwach różnej wielkości.

Najważniejsze wyniki w sektorze budownictwo/transport/nieruchomości wskazują, że w Polsce satysfakcja klienta, w przeciwieństwie do wyników światowych, nie jest najczęściej definiowaną wartością korporacyjną.
131124.najwyzsze.wartosci.01.500x324

Źródło: Corporate Values Index 2013, Ecco Network

Świadczyć to może o tym, że polskie firmy budowlane i transportowe dopiero zaczynają w swojej działalności zwracać uwagę na kreowanie długofalowychi trwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi, konkurując między sobą głownie za pomocą produktów. Nie bez znaczenia pozostanie rosnąca świadomość klientów nt. rynku i coraz dokładniejsze definiowanie przez nich swoich potrzeb i oczekiwań – komentuje Elwira Jastrzębska, Consultant & Project Leader w On Board PR Ecco Network.

Warto również dodać, że relacje z klientem są szczególnie ważne w przypadku sektora nieruchomości mieszkaniowych, w którym mimo rosnącej świadomości klientów wiele decyzji wciąż jest podejmowanych na podstawie odczuć i emocji. Zaufanie budowane jest na podstawie opinii innych klientów, jakości materiałów promocyjnych i standardów obsługi w biurze sprzedaży. Włączenie w komunikację tych firm wartości istotnych dla jej odbiorców pomoże zbudować platformę porozumienia, a tym samym nawiązać głębszą relację na poziomie emocjonalnym – dodaje Elwira Jastrzębska.

Co ciekawe, zarówno jakość, jak i innowacyjność miały w tej edycji badania zdecydowanie mniejszy udział procentowy niż w badaniu z 2009 roku, kiedy otrzymały odpowiednio 43% i 39%. Oznacza to, że wartości definiowane przez firmy jako kluczowe dla ich działalności powoli się dywersyfikują. Firmy rozbudowując wachlarz najważniejszych wartości o indywidualne atuty podkreślają swoją oryginalność i starają odróżnić się od konkurencji.
131124.najwyzsze.wartosci.02.500x267

Źródło: Corporate Values Index 2013, Ecco Network

Patrząc przekrojowo, sektor budownictwa, transportu i nieruchomości wyróżnia się na tle innych branż, kształtując własną ścieżkę definiowania najważniejszych wartości. Widoczne różnice mogą wynikać w dużej mierze z faktu, że większość zatrudnionych w tych branżach pracuje fizycznie, a dodatkowo jest to praca „w terenie”, z dala od głównej siedziby firmy.

Badaniem objęto ponad 318 największych przedsiębiorstw sektora budownictwo/transport/nieruchomości z trzynastu krajów świata. Analizie poddano największe przedsiębiorstwa budowlane i transportowe w tym m.in. generalnych wykonawców, deweloperów komercyjnych i mieszkaniowych oraz producentów materiałów budowlanych. Blisko połowa firm z sektora budownictwo, transport, nieruchomości w Polsce definiuje od 4 do 5 wartości korporacyjnych.

Raport „Corporate Values Index 2013®” przeprowadziły firmy doradztwa PR tworzące międzynarodową sieć ECCO Network, reprezentowaną w Polsce przez On Board PR (www.onboard.pl), a przygotowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki i patronatem PKPP Lewiatan. Raport to podsumowanie projektu badawczego prowadzonego w ciągu ostatniego roku w 13 krajach świata: Australii, Austrii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce, Hiszapnii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA. Badanie objęło największe przedsiębiorstwa z 14 branż. Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytania o skalę zastosowania przez biznes wartości jako koncepcji planowania strategii zarządzania i marketingu. Ideą raportu jest też przedstawienie różnic między systemami wartości określanymi przez firmy działające w różnych krajach, w różnych branżach, przez przedsiębiorstwa różnej wielkości.

Źródło: On Board PR Ecco Network