Aktualności: Jakie lokum dla jakiej rodziny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiele wskazuje na to, że czekają nas zmiany w programie pomocy rodzinom w zdobyciu swojego pierwszego mieszkania "Rodzina na swoim". Związek Banków Polskich oraz Polski Związek Firm Deweloperskich we współpracy z Gdańską Akademią Bankową przygotowały rekomendację dla rządu i parlamentu, w jaki sposób program powinien ewoluować.

Przemysław Puch

Środowiska bankowe i deweloperskie słusznie podnoszą, że program „Rodzina na swoim” to obecnie jedyny program wspierający rynek mieszkaniowy w Polsce. Państwo wycofało się ze wspierania obywateli preferencjami podatkowymi zarówno w zakresie budowy mieszkań dla siebie, jak i na wynajem. Dlatego, zdaniem autorów opracowania, trzeba uczynić wszystko, aby ten jedyny obecnie program wsparcia branży deweloperskiej i budowlanej przyniósł jak najlepsze efekty.

Co zawiera rekomendacja

Kryzys na rynku nieruchomości wyznacza z każdym miesiącem coraz to nowe dna cenowe mieszkań i domów budowanych w Polsce. Ma także niebagatelny wpływ na cały sektor bankowy, który z o wiele większą rezerwą podchodzi do finansowania budowy mieszkań i ich zakupu w Polsce niż dwa lata temu.

Zdaniem autorów rekomendacji konieczne są zmiany w ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Powinny one polegać przede wszystkim na rozszerzeniu zakresu ustawy o osoby samotne i bezdzietne. Autorzy opracowania zalecają także urealnienie współczynnika cenowego dla gmin sąsiadujących z miastami wojewódzkimi lub aglomeracjami do poziomu 0,85 lub obowiązującego wskaźnika miasta wojewódzkiego (lub aglomeracji). Ich zdaniem rozważenia wymaga także ograniczenie pomocy publicznej do dofinansowania odsetek od kredytów hipotecznych wyłączenie w odniesieniu do okresów dekoniunktury oraz takich, w których koszt kredytu jest wysoki. A pomoc budżetu państwa w spłacie ww. odsetek od kredytu powinna być ograniczona do rynku pierwotnego i budowy nowych domów jednorodzinnych.

Jaka rodzina

Postulaty, szczególnie dwa pierwsze, nie budzą wątpliwości. Rozmaite środowiska opiniotwórcze od dawna sugerowały rozszerzenie zakresu obowiązywania ustawy o osoby samotne i bezdzietne. Wydaje się, że pierwotna intencja ustawodawcy była w tym zakresie słuszna. Chodziło o wsparcie rodzin, podstawowej komórki społecznej, mającej i tak bez liku obciążeń. Nie uwzględniała jednak aktualnych realiów społecznych. Rosnąca liczba rozwodów, a także osób żyjących w konkubinacie sprawia, że intencja ta stała się anachronizmem i wyłączyła spod działania ustawy znaczącą i wciąż rosnącą grupę obywateli. Wydaje się, że państwo nie powinno różnicować członków społeczeństwa ze względu na sytuację rodzinną. Skoro pomaga osobom, które wybrały model tradycyjnej rodziny, powinno pomagać także tym, którym nie udało się takiej rodziny założyć lub których rodzina rozpadła się. Nie jest rolą państwa wskazywanie, które związki są słuszne, a które na takie określenie nie zasługują.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI