Jaka strategia dla polskiego rolnictwa?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150323.erwp.400x265Jaką strategię powinna przyjąć Polska, by wykorzystać potencjał obszarów wiejskich? Czy dążenie do jak największej autonomii w ramach struktur unijnych jest właściwym rozwiązaniem? Jak polityka energetyczna w kontekście odnawialnych źródeł energii wpłynie na sytuację rolników? Czy rosyjskie embargo na produkty rolne, odbierane zazwyczaj jako zagrożenie, może stanowić także szansę na rozwój polskiego rolnictwa? Jaki wpływ na rolnictwo w UE będzie miała umowa o wolnym handlu z USA? O wyzwaniach dla polskiego rolnictwa dyskutowano w Jasionce k. Rzeszowa.

Jaką strategię powinna przyjąć Polska, by wykorzystać potencjał obszarów wiejskich? Czy dążenie do jak największej autonomii w ramach struktur unijnych jest właściwym rozwiązaniem? Jak polityka energetyczna w kontekście odnawialnych źródeł energii wpłynie na sytuację rolników? Czy rosyjskie embargo na produkty rolne, odbierane zazwyczaj jako zagrożenie, może stanowić także szansę na rozwój polskiego rolnictwa? Jaki wpływ na rolnictwo w UE będzie miała umowa o wolnym handlu z USA? O wyzwaniach dla polskiego rolnictwa dyskutowano w Jasionce k. Rzeszowa.

Jak podkreślali uczestnicy konferencji, rosyjskie sankcje – zazwyczaj rozpatrywane wyłącznie w kontekście zagrożenia – mogą być szansą na rozwój polskiego rolnictwa. Embargo na produkty rolne powinno stanowić impuls dla polskich rolników do poszukiwania nowych rynków zbytu. Może to wzmocnić konkurencyjność polskiego rolnictwa – kryzys rodzi bowiem także większą dbałość o jakość wyrobów. Niesłuszne wydają się także zarzuty wobec unijnych państw eksportujących do Polski swoją żywność, ponieważ Polska w tej konkurencji zdecydowanie wygrywa.

– Dążenie do uzyskania autonomii w ramach struktur unijnych nie jest sytuacją korzystną. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie oraz kryzys w Tunezji pokazały, że Europa – jak nigdy dotąd – musi dążyć do solidarności. Mamy wspólne problemy i wspólny cel. To samo dotyczy systemu energetycznego, który musimy budować nie tylko na poziomie krajowym, ale również europejskim, by uniezależnić się od zaopatrzenia energetycznego pochodzącego z innych krajów. Europa potrzebuje zjednoczenia – mówił prof. Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Jak wspólnie uznali eksperci, okazją do wzmocnienia polskiego systemu energetycznego i jednocześnie szansą na szybsze tempo rozwoju obszarów wiejskich są odnawialne źródła energii (OZE). Zwiększenie roli OZE wpłynie nie tylko na zmniejszenie zależności Polski od dostaw gazu z Rosji, ale także jest szansą na wzmocnienie struktur społecznych na wsi oraz budowanie tam kapitału społecznego. Kreowanie nowych, atrakcyjnych zawodów związanych z OZE pozwoli na ograniczenie procesu emigracji młodego pokolenia z obszarów wiejskich do większych miast i zagranicę.

Kwestią dyskusyjną pozostaje także wpływ negocjowanej umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a USA na kształt polskiego i europejskiego rolnictwa. Zagrożenie ze strony tańszej, często gorszej jakościowo żywności to następne wyzwanie, któremu będą musieli sprostać rolnicy. Po raz kolejny, według ekspertów, odpowiedzią na to zagrożenie powinno być wzmocnienie konkurencyjności polskiego rolnictwa, integracja procesu produkcji oraz jeszcze lepsza jakość produktów.

– Jak co roku, konferencja w Jasionce k. Rzeszowa stanowi płaszczyznę do wymiany myśli i poglądów nt. najważniejszych kwestii dotyczących polskiego i europejskiego rolnictwa. To ważne, by rozmawiać, analizować i wspólnie szukać rozwiązań – tym bardziej zawsze cieszy nas międzynarodowy charakter konferencji, na której obecni są wybitni eksperci i przedstawiciele świata nauki oraz polityki – podkreślał Marek Zagórski, Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

O wyzwaniach dla polskiego rolnictwa dyskutowali m.in.: prof. Jerzy Buzek – były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Danuta Hübner – Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, Péter Gál – Zastępca Sekretarza Stanu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych/Pochodzenia w Ministerstwie Rolnictwa Węgier, Marie Donelly – Dyrektor ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Badań i Innowacji, Efektywności Energetycznej w Dyrekcji Generalnej ds. Energii oraz Władysława Rutnicka – Wiceminister Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy ds. Integracji Europejskiej.

Tegoroczna konferencja była także okazją do uroczystych obchodów 25-lecia istnienia Fundacji EFRWP. Uczczono również pamięć Józefa Ślisza – zasłużonego lidera niezależnego ruchu ludowego, późniejszego wicemarszałka Senatu RP.

Źródło: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej