Jaka przyszłość pieniędzy Polaków?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

diagram.rozmowa.01.400x267Dyskusja o tym, jak powinien wyglądać polski rynek instytucji finansowych dzisiaj bardziej zajmuje polityków, niż Polaków. Ich opinia, choć kluczowa, nie jest słyszana przez decydentów. W ramach społecznej akcji Narodowe Konsultacje, rozpoczętej w minioną sobotę, każdy będzie mógł przekazać swoje zdanie. Niezależnie od tego, organizatorzy zwrócili się do wybranych ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych o wyrażenie stanowiska.

Spółdzielcze instytucje finansowe w Polsce to ponad wiek tradycji i ponad dwie dekady działania w suwerennej, demokratycznej Rzeczypospolitej. Jak pokazują liczby, cieszą się one zaufaniem Polaków. Liczba członków SKOK-ów systematycznie rośnie, a obecnie przekracza 2,5 miliona.

Przyszłość sektora SKOK, jego miejsce w systemie instytucji finansowych, status prawny i możliwości rozwoju kas to kwestie, które wymagają rozstrzygnięcia, poprzedzonego szeroką dyskusją. Dzisiaj debata dotycząca kas spółdzielczych została zdominowana przez polityków, a wiele głosów w tej dyskusji nie ma nic wspólnego z merytoryką, ale za to bardzo wiele z negatywnymi emocjami.

Myśl, by debata o SKOK-ach została skierowana na inne tory i była prowadzona w inny sposób, legła u podstaw Narodowych Konsultacji. Jej pomysłodawcy wychodzą z założenia, że nie sposób rozmawiać o przyszłości SKOK bez uwzględniania wartości, jaką jest ochrona polskiego kapitału i fundamentalnego dla wolnego rynku prawa obywateli do decydowania, gdzie chcą ulokować swoje pieniądze.

Narodowe Konsultacje to inicjatywa środowiska, któremu szczególnie bliskie są idee spółdzielczości finansowej. Wśród organizacji-partnerów projektu są m.in. Fundacja na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Samorządności „Nasza Sprawa” (inicjator przedsięwzięcia), Stowarzyszenie Pomoc Bliźniego, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie, a także media: dwutygodnik „Dobry Znak”, miesięczniki „Kurier Warszawski” i „Eurogospodarka”. Lista partnerów nie jest zamknięta, a zainteresowanie wsparciem projektu zgłaszają kolejne podmioty.

Narodowe Konsultacje są promowane m.in. przez kampanię billboardową w Warszawie i w okolicach, spoty telewizyjne i reklamy oraz teksty partnerskie w dziennikach i tygodnikach. Szczegółowe informacje o kampanii można znaleźć na specjalnie uruchomionej stronie internetowej www.polskieskoki.pl. Za jej pośrednictwem każdy może przekazać swoje uwagi i opinie na temat przyszłości kas spółdzielczych.

Narodowe Konsultacje trwają do końca października. Podsumowaniem akcji będzie publikacja wspólnego stanowiska ekspertów zaproszonych do debaty oraz synteza opinii, przekazanych przez Polaków.

Źródło: Narodowe Konsultacje