Jak złożyć wniosek o pieniądze z programu „Dobry start”? 300 zł dla każdego ucznia

Jak złożyć wniosek o pieniądze z programu „Dobry start”? 300 zł dla każdego ucznia
Fot. stock.adobe.com/photobuay
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już od 1 lipca będzie można składać przez internet wnioski o wypłatę świadczenia z nowego rządowego programu "Dobry start".

Wnioski o świadczenie z programu #Dobrystart od 1 lipca można składać za pośrednictwem portalu #Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną #banki

Program „Dobry start” zakłada wypłatę jednorazowych, corocznych świadczeń każdemu dziecku uczącemu się, począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, do ukończenia przez niego 20. roku życia, a w przypadku uczących się osób niepełnosprawnych do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenie nie dla przedszkolaków i studentów

Świadczenie przysługuje wyłącznie uczniom szkół, nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola czy „zerówki” (nawet jeżeli prowadzona jest w szkole), a także uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych oraz studentów.

Brak kryterium dochodowego

Założenia programu nie przewidują kryterium dochodowego. Oznacza to, że wypłata środków nie jest uzależniona od wysokości dochodów rodziców czy opiekunów dziecka.

Osoby korzystające z programu co roku dostaną na wyprawę 300 zł.

Kto może złożyć wniosek o pieniądze z programu?

Co ważne środki te nie będą wypłacane „z automatu”, z urzędu, tylko na wniosek świadczeniobiorcy. Wniosek złożyć może rodzic dziecka, jego opiekun (faktyczny lub prawny), rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę takiego świadczenia przyjmowane będę od 1 lipca. Składać je będzie można przez internet, za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line przez portal Empatia >>>

Wnioski od 1 lipca można składać również przez bankowość elektroniczną, w serwisach następujących instytucji: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie „Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Najpierw internet, potem „papier”

Wnioski będą przyjmowane również w formie tradycyjnej, papierowej, ale dopiero od 1 sierpnia, w urzędach miasta lub gminy czy też ośrodkach pomocy społecznej lub innych jednostkach organizacyjnych (np. centrum świadczeń) właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Są to zatem te same miejsca, gdzie przyjmowane są także wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”. Wnioski będzie można również wysłać pocztą.

Wnioski w dowolnej formie będzie można składać do 30 listopada każdego roku.

Za przyznanie i wypłatę świadczeń będą odpowiedzialne gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej będą to powiaty.

Kiedy można spodziewać się „wypłaty”?

Po raz pierwszy 300 zł na wyprawkę szkolną otrzymają dzieci lub osoby uczące się w roku szkolnym 2018/2019.

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, pieniądze do świadczeniobiorców powinny trafić nie później niż do końca września. Świadczeniobiorcy, którzy złożą wniosek później, na wypłatę poczekają ok. 2 miesięcy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje łączny koszt programu na 1,4 mld zł rocznie.