Jak zareagować na zmiany kosztów postępowania sądowego? Wykorzystać EPU

Jak zareagować na zmiany kosztów postępowania sądowego? Wykorzystać EPU
Fot. Stock.Adobe.com / putilov_denis
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ostanie nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziły wzrost opłaty za złożenie pozwu do sądu. Podwyżka dotyczy zarówno postępowania tradycyjnego, jak i elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Jednak ponieważ opłata w EPU wynosi ¼ opłaty z tradycyjnego postępowania, to relatywnie podwyżka w EPU jest mniejsza.

#ŁukaszGrządziel: Znacznym usprawnieniem procesu odzyskiwania należności jest automatyczna komunikacja z usługą sieciową e-sądu #Nowelizacja KPC #ElektronicznySąd #OdzyskiwanieNależności #VSoftSA #EPU

Co więcej, w tradycyjnym postępowaniu upominawczym zlikwidowano obowiązujący do tej pory zwrot ¾ opłaty sądowej w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty, dlatego wielu powodów masowych kieruje obecnie swoją uwagę w stronę EPU.

Rozprawy w e-sądzie

Niektóre przedsiębiorstwa nie zdecydowały się do tej pory na użycie EPU ze względu na to, co działo się z postępowaniem EPU w przypadku wniesienia sprzeciwu lub braku podstaw do wydania nakazu zapłaty.

Przed wejściem w życie nowelizacji, postępowanie było kontynuowane przed sądem rejonowym właściwym dla pozwanego. W tej sytuacji pracownicy powoda byli wysyłani na rozprawy sądowe rozsiane po całej Polsce, co powodowało zwiększenie kosztów.

Obecnie, po sprzeciwie lub przy braku podstaw, postępowanie jest obligatoryjnie, z urzędu umarzane przez e-sąd. Co prawda powód nie otrzymuje zwrotu wniesionej opłaty, lecz jeżeli wytoczy kolejne powództwo w ciągu trzech miesięcy, to może zaliczyć poniesioną już opłatę na jego poczet.

Najważniejsze jednak jest to, że postępowanie będzie się toczyło w sądzie wskazanym przez powoda, dzięki czemu nie poniesie on już kosztów delegacji pracowników do innych sądów rejonowych.

VSoft e-Court Collection

Znacznym usprawnieniem procesu odzyskiwania należności jest automatyczna komunikacja z usługą sieciową e-sądu. Jednym z rozwiązań umożliwiających taką automatyzację jest VSoft e-Court Collection, z powodzeniem wdrożony w jednym z największych banków w Polsce.

Rozwiązanie weryfikuje wczytywane do niego pozwy, pisma procesowe oraz wnioski do komornika oraz dba o ich właściwy podział na paczki i przekazanie do EPU. Następnie, po podpisaniu i opłaceniu paczek przez pełnomocników w EPU, VSoft e-Court Collection odpytuje e-sąd o aktualne dane i przekazuje wszelkie informacje o sprawie z powrotem do systemu windykacyjnego.

Dzięki temu, system windykacyjny może automatycznie monitorować statusy poszczególnych spraw w EPU, pilnować terminów oraz reagować na uzyskanie prawomocnego tytułu wykonawczego, a także na pojawienie się innych postanowień e-sądu rozróżnianych wg kodów decyzji.

Szybciej i mniej kosztownie

Komunikacja z e-Sądem, z wykorzystaniem VSoft e-Court Collection odbywa się całkowicie elektronicznie, co eliminuje koszty doręczeń, powoduje przyspieszenie całego procesu i umożliwia masowe wykonywanie działań. Składanie setek czy nawet tysięcy nowych pozwów dziennie, a następnie codzienne monitorowanie wszystkich aktywnych spraw, przebiega naturalnie i płynnie, pozwalając powodom masowym na koncentrację uwagi w innych aspektach swojej działalności

Źródło: VSoft SA