Jak zabezpieczyć firmę przed utratą zysku?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analizy.04.250x179Polscy przedsiębiorcy z sektora MSP w 3. kwartale br. skupili się na szukaniu nowych możliwości rozwoju oraz nowych rynków. Bardziej dbają też o dyscyplinę swoich płatników i szybciej eliminują ryzyka w obrocie gospodarczym, nauczeni przykrymi doświadczeniami ostatnich lat - wynika z najnowszego raportu Keralla Research*.

Jednym ze skutecznych sposobów minimalizowania ryzyka mogą być polisy dostosowane do konkretnych potrzeb danego przedsiębiorcy, jak ubezpieczenie od utraty zysku, oferowane przez TU Europa.

Według cytowanej analizy w 3. kwartale po raz pierwszy więcej przedsiębiorców oceniło, że kondycja ich firmy poprawiła się, a nie: pogorszyła. Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału aż o ponad 13 pkt. i jest to najlepszy wynik od trzech lat.  W Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, przypadającym w dn. 18-24 listopada, informacje o pozytywnych nastrojach w sektorze MSP, napawają optymizmem. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią bowiem dominującą siłę w polskiej gospodarce. Jak podaje ostatni dostępny raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości** jest to ponad 99 proc. wszystkich firm działających w naszym kraju. W porównaniu ze średnią unijną polski sektor MSP jest w większym stopniu zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa. Zgodnie z danymi prezentowanymi przez GUS oraz ZUS w Polsce działa ok. 2 mln. podmiotów MSP. Mikrofirm, w których jest tylko jeden płatnik składki ubezpieczeniowej, czyli właściciel, jest w Polsce aż 1,3 mln. podmiotów. Firm, które płacą składkę ubezpieczeniową za więcej, niż jedną osobę jest 856 tys.

Dla podmiotów z sektora MSP możliwość zabezpieczenia ryzyk, z jakimi wiąże się prowadzenie działalności w niełatwych warunkach gospodarczych, to znaczące odciążenie w bieżącej pracy. W efekcie zdarzeń losowych, które powodują szkody w mieniu przedsiębiorcy, może dojść do przerw w pracy lub znacznych zakłóceń w działalności. Dzięki posiadaniu np. ubezpieczenia od utraty zysku przedsiębiorca może skupić się na rozwoju firmy, a nie borykaniu się z utrzymaniem płynności finansowej – mówi Adam Rospenk, dyrektor Pionu Ubezpieczeń Finansowych TU Europa.

Ubezpieczenie od utraty zysku, oferowane przez TU Europa, zapewnia przedsiębiorcom bezpieczeństwo finansowe w przypadku zdarzeń losowych, które odbiły się na mieniu firmy i uniemożliwiły kontynuowanie działalności oraz osiąganie zakładanych dochodów. Ubezpieczeniem objęta jest wartość utraconego zysku brutto, wynikającego ze spadku obrotu lub ze wzrostu kosztów działalności, gdy są one efektem zaistnienia nagłego i przypadkowego zdarzenia. Mowa tu o pożarze, zalaniu, przerwie w dostawie energii, których konsekwencje mają odzwierciedlenie w osiąganych przez klienta wynikach. Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie szacowanego zysku brutto w ustalonym maksymalnym okresie ubezpieczenia. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca może zachować płynność finansową w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń lub przerw w funkcjonowaniu firmy.

Zaledwie kilka lat temu rynek ubezpieczeniowy proponował małym i średnim przedsiębiorstwom głównie ubezpieczenia majątku firmy od żywiołów i kradzieży oraz OC z tytułu prowadzonej działalności. Ten katalog systematycznie się poszerzał, czego efektem jest m.in. wprowadzenie przez TU Europa ubezpieczenia od utraty zysku w kanale bancassurance. Rozwiązanie Europy różni się od funkcjonujących do tej pory na rynku ofert typu business interruption formułą zawieranej umowy oraz docelowym profilem klientów. Jest ona znacznie bardziej przystępna i dostosowana do potrzeb małych i średnich przedsiębiorców, co stanowi dla nich duże ułatwienie.

rospenk.adam.tu.europa.01.150x225Bazując na tegorocznych danych sprzedaż oferowanego przez nas ubezpieczenia od utraty zysku od stycznia do września wzrosła aż 25-krotnie. To pokazuje, że jest ogromne zapotrzebowanie wśród mikroprzedsiębiorców na tego typu ochronę – podsumowuje Adam Rospenk.

Według raportu Keralla Research aż dla 1/3 badanych firm z sektora MSP, biorąc pod uwagę ich rozwój, mijający rok był lepszy niż poprzedni. Spośród tej grupy blisko 20 proc. wskazuje, że ten rok był zdecydowanie lepszy.

Wzrost cytowanego na początku wskaźnika nastrojów KERNA to efekt lepszej percepcji zarówno tego, co działo się w gospodarce kraju, jak też pozytywniejszych ocen warunków w samych firmach. Czynnikiem stabilizującym, mającym istotny wpływ na ocenę sytuacji, jest fakt, że nie wystąpiły żadne poważne załamania w gospodarkach światowych, czego obawiali się nie tylko analitycy, ale też obserwujący rynki zagraniczne przedsiębiorcy, a zwłaszcza ta ich część, która sprzedaje swoje produkty lub usługi poza Polskę.

Źródło: TU Europa

* Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – 4 kw. 2013 – wyniki badania Keralla Research, październik 2013.
** Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP 2012