Jak się zmienia system SWIFT?

Jak się zmienia system SWIFT?
Fot. stock.adobe.com / Funtap
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Grażyną Cheetham, przewodniczącą Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT i do jesieni 2022 r. zastępcą dyrektora "Linii biznesowej rozliczenia sesyjne" w Krajowej Izbie Rozliczeniowej SA w lutowym numerze Miesięcznika Finansowego BANK rozmawia Paweł Jabłoński. Prezentujemy fragmenty tego wywiadu.

Paweł Jabłoński: Jak wygląda organizacja pracy SWIFT w Polsce, kto w kraju wchodzi w skład komitetu jego użytkowników?

Grażyna Cheetham: Struktura organizacyjna SWIFT opiera się na krajowych grupach użytkowników ich sieci i dostępnych w niej usług. Polska grupa jego użytkowników od kwietnia 2001 r. działa pod nazwą Polski Komitet Użytkowników SWIFT w strukturze organizacyjnej Związku Banków Polskich.

W Polskim Komitecie Użytkowników SWIFT jest zrzeszonych prawie 30 banków i innych instytucji finansowych, w tym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i Krajowa Izby Rozliczeniowa S.A.

Funkcję przewodniczącej tego Komitetu pełniłam od grudnia 2000 r., czyli o kilka miesięcy wcześniej niż został on formalnie ukonstytuowany jako jeden z komitetów działających przy Związku Banków Polskich. Początkowo reprezentowałam w Komitecie Bank Rozwoju Eksportu S.A. (dziś mBank), w którym wówczas pracowałam. W 2005 r. przeszłam do pracy w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. i od tego czasu byłam przedstawicielem KIR w Komitecie.

Czytaj także: Trzy białoruskie banki zostaną wykluczone ze SWIFT; nowy pakiet sankcji UE wobec Rosji i Białorusi

A czym zajmowała się Pani w KIR?

– Przede wszystkim wdrożeniem pierwszego w Polsce (i do tej pory jedynego) SWIFT Service Bureau, czyli usług dostępu do sieci SWIFT przy wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej KIR dla małych i średnich banków oraz innych instytucji finansowych będących użytkownikami SWIFT.

KIR uzyskał możliwość prowadzenia takiego biura w 2004 r. na potrzeby wdrożenia systemu Euro Elixir, międzybankowego systemu rozliczeń płatności w euro, wykorzystującego SWIFT jako platformę dostępową do paneuropejskiej izby rozliczeniowej STEP2 i systemu obsługi płatności wysokokwotowych w euro – Target2.

Status SWIFT Service Bureau umożliwia KIR oferowanie usług pośrednictwa w dostępie do sieci SWIFT dla nowych podmiotów, i to nie tylko banków. Okazało się, że na polskim rynku jest zainteresowanie taką usługą, która jest tańsza i wygodniejsza, a przez to korzystniejsza dla mniejszych instytucji, niż bezpośredni dostęp do tej sieci, przy wykorzystaniu własnej infrastruktury teleinformatycznej.

Czytaj także: Czy banki mogą skutecznie chronić swoje systemy płatności SWIFT przed cyberatakami?

Czy po 17 latach pracy w KIR przy systemie SWIFT widzi Pani możliwości dalszego rozwoju takich usług?

– Oczywiście, że tak. Sieć SWIFT to globalna platforma do wymiany informacji finansowych, wykorzystywana przez banki, instytucje finansowe, korporacje, regionalne i krajowe systemy rozliczeniowe. Nowe rozwiązania oferowane przez SWIFT, takie jak: gpi, SWIFT Go, SWIFT API, platforma przetwarzania komunikatów Transaction Manager, dobrze adresują potrzeby rynku finansowego i jednocześnie stanowią bazę do rozwoju usług oferowanych przez Service Bureau KIR. Z tych wszystkich produktów i usług SWIFT klienci mogą korzystać w ramach usług SWIFT Service Bureau.

Dziś w Polsce jest 69 użytkowników SWIFT i w większości są to banki, ale są też inne instytucje finansowe typu agenci transferowi czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Obecnie Service Bureau KIR świadczy usługi dla około 30 banków i instytucji finansowych. Mam nadzieję, że na tej liście kiedyś znajdą się również polskie przedsiębiorstwa. Kilka spośród nich prowadzi intensywną działalność międzynarodową i są na tyle duże, że mogłyby korzystać z platformy SWIFT. Obecnie ponad 3000 światowych korporacji jest bezpośrednimi uczestnikami tego systemu, stosując go między innymi do globalnego zarządzania płynnością, ryzykiem rozliczeniowym czy optymalizacji przepływów gotówki.

Pełna wersja wywiadu w lutowym 2023 numerze Miesięcznika Finansowego BANK.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK