Jak przedstawia się świąteczny portfel Polaków?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.400x155Niespełna połowa z nas nie planuje z wyprzedzeniem wydatków związanych z organizacją świąt. Podobna grupa nie potrafi podać w przybliżeniu kwoty związanej z zakupem prezentów świątecznych. Zdecydowanie najwięcej na prezenty planują wydać mieszkańcy Polski centralnej, aż pięć razy tyle co mieszkańcy Polski południowo wschodniej - wynika z przeprowadzonego przez bankowców badania "Świąteczne i noworoczne plany finansowe Polaków".

Koniec roku to okres, w którym duża część budżetu Polaków związana jest z organizacją Świąt Bożego Narodzenia. Chociaż wydatki bożonarodzeniowe można zaplanować z dużym wyprzedzeniem to wciąż blisko połowa z nas nie liczy kosztów organizacji świąt i nie potrafi podać w przybliżeniu, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na ten cel. Aby dokładnie poznać nasze wydatki w tym okresie TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich zapytał między 21 a 26 listopada br. reprezentatywną próbę Polaków jak wyglądają ich grudniowe zwyczaje płatnicze.

Niemal 30 proc. miesięcznego wynagrodzenia wydamy na organizację tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.

Z badania wynika, że na organizację tegorocznych świąt, nie uwzględniając kosztów prezentów, Polacy zamierzają wydać średnio 486 złotych. Wśród osób ubankowionych (posiadających konto w banku) kwota ta wynosi 559 złotych, a wśród nieubankowionych (nieposiadających konta w banku) – 315 złotych. Do tej sumy należy doliczyć wydatki związane z zakupem prezentów świątecznych -ankietowani wydadzą na nie dodatkowo 338 złotych. Łączne wydatki na święta powinny statystycznie wynieść 824 złotych. Uwzględniając średnią krajową (wynoszącą 2840 zł netto – dane GUS za październik 2014 r.) na wydatki świąteczne, w tym na prezenty, przeciętny Polak wyda około 30 proc. miesięcznego wynagrodzenia netto.

Blisko połowa Polaków nie liczy dokładnie wydatków świątecznych

Z badania wynika, że niespełna połowa (45 proc.) Polaków nie dokonuje dokładnej analizy wydatków związanych z organizacją świąt. Największą wiedzę na temat wydatków świątecznych ma grupa najmniej zarabiających, charakteryzująca się dochodem rodziny nieprzekraczającym 1 500 zł netto. Aż 70 proc. z nich wie, ile pieniędzy wydadzą – średnio niewiele ponad 260 złotych w okresie świątecznym. Rodziny, których budżet domowy wynosi ponad 4000 złotych netto, planują wydatki w kwocie 550 złotych.

Z raportu wynika również, że osoby o najniższym wykształceniu (podstawowym lub gimnazjalnym) planują przeznaczyć na święta najmniej, 300 złotych, ale w grupie tej ponad połowa w ogóle nie robi analizy budżetu świątecznego. Dwa razy więcej planują wydać na organizację świąt osoby najlepiej wykształcone.

– Wciąż jest spora grupa, która nie planuje wydatków świątecznych w budżecie domowym. Bardzo istotnym wnioskiem płynącym z raportu jest fakt, że aż 70 proc. badanych rodzin z grupy najmniej zarabiających przewiduje dokładnie, jakie środki przeznaczy na święta – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Polacy wolą finansować święta z własnych środków

Jedynie co dziesiąty z badanych uważa, że zaciągnięcie kredytu na zorganizowanie świąt i zakup prezentów dla bliskich to dobry pomysł. Nieco inaczej opinie o kredycie wyglądają wśród mieszkańców miast średniej wielkości (do 200 tys. mieszkańców) – co czwarty z nich uważa, że zorganizowanie Bożego Narodzenia na kredyt to dobry pomysł. Na przeciwnym biegunie znajdują się rolnicy i mieszkańcy wsi. Jest to grupa, która niemal jednomyślnie nie chce posiłkować się kredytem. Rolnicy i mieszkańcy wsi również najdokładniej liczą wydatki związane z organizacją świąt – 66 proc. z nich ma już zaplanowany budżet. Średnio planują oni wydać w związku z tym wydarzeniem 750 złotych oraz 350 złotych na prezenty dla najbliższych. Kosztami organizacji gwiazdki najmniej interesują się natomiast studenci – aż 60 proc. z nich nie wie ile pieniędzy przeznaczy na ten cel. Ci studenci, którzy taką analizę jednak przeprowadzają nie planują wydać w na święta więcej niż 180 złotych oraz 190 złotych na prezenty.

Planowane koszty świętowania Bożego Narodzenia są również zróżnicowane regionalnie. Zdecydowanie najwięcej na prezenty planują wydać mieszkańcy Polski centralnej. Deklarują oni kwotę rzędu 900 złotych, aż pięć razy wyższą od mieszkańców Polski południowo-wschodniej, którzy na ten cel przeznaczą 180 złotych. Najczęściej Polacy prezenty będą kupować w hiper – i supermarketach – tak deklaruje, co czwarty badany. Nieco mniej na zakupy wybierze się do centrów handlowych. W małych i średnich sklepach zakupy dokona co piąty ankietowany, a na bazarach/targowiskach i w Internecie – co dziesiąty.

Podczas tegorocznych świąt ankietowani deklarują wręczenie prezentów średnio czterem osobom. Ci, którzy posiadają konto w banku obdarują o jedną osobę więcej

Osoby, ubankowione zamierzają przeznaczyć na podarunki prawie 400 złotych, czyli niemal dwukrotnie więcej niż osoby nieubankowione. Mężczyźni planują wydać na prezenty o 100 złotych więcej niż kobiety – odpowiednio 390 i 290 złotych. Co dziesiąty z nas nie zamierza w ogóle kupować prezentów. Za większą część świątecznych prezentów zapłacimy gotówką (76 proc.). Zdecydowanie rzadziej płatności dokonywać będziemy kartą debetową, kartą kredytową czy przelewem internetowym. Proporcje te zmieniają się jednak zależnie od wykształcenia, średnich zarobków czy wielkość miejscowości, w której mieszkamy. Osoby z wyższym wykształceniem, w wieku do 39 lat, zamieszkujący duże miasta i posiadający wynagrodzenie wyższe od średniej krajowej to grupa najchętniej korzystająca z kart debetowych i płatności dokonywanych w Internecie.

Podczas świątecznej gorączki zakupów powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo – co należy zrobić, gdy straci się portfel?

Pierwsze tygodnie grudnia to okres przedświątecznej gorączki zakupów. To również okres, w którym jesteśmy szczególnie narażeni na utratę naszego portfela – pozostawienia go w sklepie, zagubienia czy też kradzieży. Podczas świąt najwięcej dokonywanych jest zastrzeżeń kart płatniczych. W celu łatwego zastrzegania kart Związek Banków Polskich uruchomił jednolity system, który pozwala na szybsze i bardziej efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych, nawet, jeśli jej posiadacz nie zna numeru telefonu do własnego banku. Dzwoniąc pod nr (+48) 828 828 828 można z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych zastrzec utraconą kartę.

Okres świąteczny to dla wielu Polaków czas rodzinny, a więc kojarzący się z ciepłem i bezpieczeństwem. Niestety jest to również okres kiedy nasza czujność może być osłabiona ze względu na świąteczny pośpiech. W tym czasie dochodzi do częstszych kradzieży naszych portfeli. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność. W związku z tym przypominamy o jednolitym, systemie, który pozwala na szybsze i bardziej efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Numer 828 828 828 pozwala zastrzec dowolną utraconą kartę – mówi Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Studenci i Polacy z wyższym wykształceniem najbardziej zadowoleni z 2014 roku

Połowa Polaków oceniła mijające 12 miesięcy jako przeciętne. Pozostała część ankietowanych częściej udzielała odpowiedzi pozytywnych (36 proc.) niż negatywnych (12 proc.). Do najbardziej zadowolonych grup należą studenci i absolwenci wyższych uczelni – ponad połowa z nich wskazała, że był to dobry lub bardzo dobry rok. Liczba negatywnych opinii w tej grupie nie przekracza 10 proc. Jak wynika z badania respondenci z optymizmem patrzą także na nadchodzący rok 2015 – 38 proc. z nich spodziewa się, że będzie on lepszy niż poprzedni, zaś zaledwie 7 proc. jest przeciwnego zdania. W zakresie postanowień noworocznych, podobnie jak w przypadku organizacji i planowania świąt, większość badanych – dokładnie 60 proc. – nie myśli o finansach. Wśród ankietowanych najpopularniejsze finansowe postanowienie noworoczne to regularne oszczędzanie (30 proc.), a także spłata kredytu (15 proc.).

Źródło: Związek Banków Polskich