Jak podnieść wysokość emerytury?

Jak podnieść wysokość emerytury?
Fot. stock.adobe.com/designer491
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Życie na emeryturze ma swoje wymagania i trzeba się do niego odpowiednio przygotować.

Rośnie liczba Polaków odkładających pieniądze w ramach rozwiązań III filaru systemu emerytalnego takich jak #IKE i #IKZE #emerytury

Jak podaje GUS, w 2017 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych emerytów wyniósł 1 630 PLN. Według podanych danych udział wydatków w ramach tej sumy osiągnął pułap 79,5%. Z analiz wynika również, że 27,7% gospodarstw domowych emerytów uznaje swoją sytuację za dobrą, 58,3% za przeciętną, natomiast 14% za złą.

Świadomość emerytalna Polaków rośnie

– Systematycznie rosnąca liczba emerytów i spadająca liczba osób pracujących z czasem będą stanowiły coraz większe wyzwanie dla systemu emerytalnego. W związku z tym wiele osób dziś aktywnych zawodowo obawia się o wysokość swojej emerytury w przyszłości. Zwłaszcza, że jak widać, nawet obecnie pozycja „wydatki” jest jedną z kluczowych w budżecie emerytalnym. O tym, czy nasza jesień życia będzie wyglądała satysfakcjonująco pod względem finansowym, w dużym stopniu decyduje fakt, czy już teraz dodatkowo oszczędzamy z myślą o tym szczególnym okresie. Na szczęście świadomość emerytalna Polaków rośnie, co widać chociażby po popularności rozwiązań trzeciofilarowych, pozwalających na preferencyjnych warunkach odkładać oszczędności właśnie z myślą o emeryturze. Jak się okazuje, wiele w kwestii wysokości emerytur mogą też zrobić pracodawcy, którzy wspierają finansowo swoją kadrę z myślą o ich przyszłości poprzez organizowanie i finansowanie specjalnych programów emerytalnych. – wyjaśnia Mateusz Szyłko, ekspert ds. programów emerytalnych Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.     

Zgodnie z aktualnymi danymi Komisji Nadzoru Finansowego rośnie liczba Polaków odkładających pieniądze w ramach rozwiązań III filaru systemu emerytalnego takich jak IKE i IKZE. Z IKE korzystało w ubiegłym roku 951 576 Polaków. Wartość aktywów zgromadzonych w jego ramach wzrosła w tym czasie o ponad miliard złotych, osiągając kwotę 7 961 329 000 PLN. Jeśli chodzi o IKZE, to ubiegły rok również wygląda korzystnie – posiadały je 690 944 osoby, a wartość aktywów wyniosła 1 706 157 000 PLN.

PPE nadchodzą

Duże możliwości w zakresie budowania kapitału i podwyższania wysokości świadczeń emerytalnych Polaków mają również pracodawcy poprzez uruchamianie  Pracowniczych Programów Emerytalnych. PPE także wchodzą w skład trzeciofilarowych rozwiązań, będąc formą niezależnego od ZUS i OFE oszczędzania na emeryturę organizowaną w firmie. W 2017 r. działało w Polsce 1 053 PPE, a wartość zgromadzonych w ich ramach aktywów sięgnęła 12,6 mld zł.

Warto pamiętać, że zarówno IKE, IKZE, jak i PPE to rozwiązania pozwalające gromadzić emerytalny kapitał z szeregiem przywilejów podatkowych. Przede wszystkim zgromadzone środki są zwolnione z 19% podatku od dochodów (tzw. podatek Belki) oraz mogą być dziedziczone bez konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn.

Źródło: Esaliens TFI