Jak odpowiedzialne firmy prowadzą dialog społeczny: panel interesariuszy w Kompanii Piwowarskiej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130111.kampania.250x77Działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu opierają się w dużej mierze na relacjach z lokalną społecznością i kluczowymi partnerami, a ich efektywność zależy od współpracy z interesariuszami. Właśnie dlatego niezbędny jest z dialog z grupami osób i organizacji ważnych dla przedsiębiorstwa. Coraz bardziej popularną formą takiego dialogu są panele interesariuszy.

Współpraca biznesu z otoczeniem społecznym staje się coraz bardziej interaktywna, ponieważ firmy najpierw starają się zrozumieć potrzeby środowiska, a dopiero następnym krokiem jest dostosowanie swoich działań do tychże wymagań. Ostatnio na popularności zyskuje panel interesariuszy – forma dialogu z partnerami społecznymi, która łączy funkcje panelu eksperckiego i otwartej dyskusji. W spotkaniu mogą uczestniczyć zarówno osoby z firmy, jak i spoza niej, np. organizacje pozarządowe, media i eksperci, którzy potrafią wzbogacić dyskusję o dodatkową wiedzę merytoryczną. Panel to zatem skuteczny sposób na poznanie zarówno oczekiwań, opinii i potrzeb interesariuszy, jak i rekomendacji zewnętrznych ekspertów.

Dialog to podstawa

Panele mogą być powoływane doraźnie, przy okazji podejmowania kluczowych dla firmy decyzji, lub regularnie, przez co stają się stałym ciałem doradczym zarządu włączonym w strukturę firmy. Dzięki temu interesariusze są wprowadzeni w proces zarządzania przedsiębiorstwem. Panel można powołać w określonej sprawie dotyczącej np. ochrony środowiska, współpracy z lokalną społecznością czy organizacjami pozarządowymi, by poznać opinię zainteresowanych grup. Może to być również otwarty dialog, podczas którego interesariusze zgłaszają konkretne pomysły czy rekomendacje. Dzięki nim mogą wpłynąć na społeczne funkcjonowanie firmy.

Od 2011 roku panele interesariuszy organizuje również Kompania Piwowarska. Lider branży piwowarskiej w Polsce przygotowuje panele w oparciu o zasady standardu AA1000SES (AccountAbility Stakeholder Engagement Standard), który uwzględnienia postulaty i propozycje samych interesariuszy. Ta procedura towarzyszy KP już od 2 lat, pomagając firmie rozwijać się nie tylko w aspekcie finansowym, ale również społecznym czy środowiskowym. Umożliwia to firmie optymalne dopasowanie do wyzwań społecznych i gospodarczych.
Pomysł zorganizowania pierwszego panelu powstał z potrzeby udoskonalenia prowadzonych przez nas licznych działań społecznych, tak by jak najlepiej odpowiadały na potrzeby beneficjentów i spełniały cele firmy. Postanowiliśmy zaangażować interesariuszy, aby uzyskać od nich opinie i rekomendacje dotyczące zaangażowania społecznego KP – mówi Wojciech Mrugalski, kierownik ds. komunikacji w Kompanii Piwowarskiej.

Postulaty wprowadzane w życie

W lipcu 2011 roku odbyły się dwa panele w głównych siedzibach Kompanii Piwowarskiej – Warszawie i Poznaniu, natomiast kolejne dwa zostały zorganizowane w październiku 2012 roku. Wszystkie spotkania były moderowane przez niezależnych doradców z firmy CSRinfo. W sumie wzięło w nich udział prawie 50 osób. Celem pierwszej edycji paneli było uzyskanie opinii i oczekiwań interesariuszy KP odnośnie do jej działań społecznych, m.in. zaangażowania społecznego firmy, wolontariatu, społeczności lokalnych, wykluczenia społecznego, ekologii, partnerstwa oraz innowacji społecznych. Zaproszono na nie przedstawicieli beneficjentów, pracowników, fundacji wspieranych przez firmę, stowarzyszeń, władz lokalnych oraz mediów. Natomiast panele zorganizowane w październiku 2012 roku koncentrowały się na pozyskaniu informacji zwrotnej na temat działań firmy w obszarze przeciwdziałania nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Tym razem do udziału zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele ministerstw, Policji, producentów alkoholu oraz organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Oba panele były bardzo udane, zyskaliśmy mnóstwo przydatnych opinii i rekomendacji. Niektóre pomysły już udało się wprowadzić w życie, np. stworzenie Platformy Wolontariatu, która usprawniła współpracę pomiędzy pracownikami KP zaangażowanymi w wolontariat pracowniczy a organizacjami pozarządowymi i fundacjami potrzebującymi pomocy. Wskazówki od interesariuszy są na tyle przydatne, że w tym roku planujemy organizację kolejnych paneli – mówi Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.