Jak nie stracić rezygnując z wyjazdu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wakacje.02.250xDecydując się na wyjazd chcemy aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Czasami może zdarzyć się coś nieprzewidzianego co pokrzyżuje nasze plany. Warto więc ubezpieczyć się na wypadek rezygnacji z wyjazdu czy przerwania podróży, szczególnie że koszt polisy jest niski. Nie każdy jednak wie jak działa taka polisa.

Kiedy się ubezpieczyć?

Niezależnie od tego czy jest to delegacja służbowa czy wymarzony urlop, decydując się na wyjazd planujemy go z pewnym wyprzedzeniem. Czasami są to dni, czasami tygodnie. Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z podróżą oczekujemy, że sprawy potoczą się po naszej myśli.

Zdarza się jednak i tak, że będąc już na miejscu wystąpi sytuacja niespodziewana, która spowoduje konieczność nagłego przerwania wyjazdu. Możemy ograniczyć powyższe ryzyko i zabezpieczyć się na wypadek utraty zainwestowanych środków wykupując ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży bądź jej przerwania. Stanowi ono niewielki wydatek, a korzyści wynikające z jego posiadania mogą być bardzo duże.

„Gdy proponujemy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, często słyszymy od klientów, że skoro zdecydowali się na wyjazd to nie mają zamiaru rezygnować. Pomimo tego, że organizatorzy powinni poinformować klienta o możliwości zawarcia takiego ubezpieczenia, wielu klientów nie wie, że może się również od takiego ryzyka ubezpieczyć – mówi Beata Kalitowska, Dyrektor Zarządzająca ERV w Polsce.

Czas to pieniądz

Im później rezygnujemy z danego wyjazdu, tym mniejsza kwota jest nam zwracana przez jego organizatora. Maleje ona adekwatnie do tego, jak późno podejmujemy decyzję. Kluczowy jest tu zazwyczaj okres do 30 dni przed podróżą. Jeśli decyzja zostanie podjęta w ostatniej chwili do naszej kieszeni wróci znikoma część poniesionych wydatków.

Jeśli wykupimy polisę

Mamy szansę odzyskać znaczną część zainwestowanych środków. Przy czym część towarzystw ubezpieczeniowych wymaga tzw. udziału własnego, co oznacza, że możemy liczyć na zwrot np. 80% kosztów związanych z rezygnacją z wyjazdu. W takim wariancie, jeśli udajemy się na wakacje do Egiptu, których koszt wynosi 2.000 zł, a touroperator potrącając 90% wartości wycieczki zwróci nam tylko 200 zł, to posiadając polisę – od towarzystwa ubezpieczeniowego możemy otrzymać 80% kosztów rezygnacji (czyli kwoty której nie zwrócił nam organizator). W tym przypadku mówimy o 80% kwoty 1800 zł (czyli 1440 zł).

Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji mogą występować jako samodzielne produkty ubezpieczeniowe lub być oferowane w ramach pakietów turystycznych zarówno krótkoterminowych jak i całorocznych. Warto wspomnieć, że w przypadku rozwiązań biznesowych pozwalają one np. ograniczyć starty związane ze zmianą osoby w delegacji.

Warunki ubezpieczenia

Decydując się na polisę od kosztów rezygnacji należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Po pierwsze, w zależności od tego jak wiele czasu pozostało od momentu rezerwacji wyjazdu do faktycznej podróży, mamy do 7 dni na wykupienie polisy. Kwestia ta staje się paląca, gdy jest to mniej niż 30 dni, gdyż wówczas zawarcie umowy ubezpieczenia musi nastąpić w tym samym dniu, co rezerwacja podróży.

Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe w różny sposób definiują zakres sytuacji, w których polisy na wypadek rezygnacji i przerwania podróży mają zastosowanie. Zawsze jednak są to przypadki ważne oraz dobrze udokumentowane. Podpisując umowę ubezpieczenia warto bardzo dokładnie zapoznać się w jakich konkretnie sytuacjach dana polisa działa. W przypadku ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży najczęściej dzieje się to gdy mają miejsce następujące okoliczności:

  • śmierć, nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie ubezpieczonego, najbliższego krewnego lub współuczestnika podróży
  • szkoda w mieniu będąca konsekwencją przestępstwa lub zdarzenia losowego
  • zwolnienie z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
  • rozpoczęcie pracy, które było poprzedzone okresem bezrobocia

Koszty przerwania podróży

Oprócz tego ze można się ubezpieczyć przed podróżą- można również ubezpieczyć się na wypadek tego ze podróż może zostać przerwana.

„Koszty przerwania podróży mogą dotyczyć różnego rodzaju usług zarówno ofert touroperatorów jak i biletu lotniczego czy też hotelu – stwierdza Beata Kalitowska – „W ERV ubezpieczenie od kosztów przerwania wyjazdu obejmuje zdarzenia związane z koniecznością nagłego powrotu do kraju, mogą to być np. pobyt w szpitalu najbliższego krewnego, czy inne zdarzenia, które powodują ze ubezpieczony musi natychmiast wrócić do kraju.”

O czym warto pamiętać

Polisa na wypadek rezygnacji z podróży zaczyna działać w dniu zawarcia umowy i trwa do dnia wyjazdu, natomiast okres obowiązywania polisy kosztów przerwania podróży obejmuje cały okres wyjazdu zagranicznego. Warto przy tym sprawdzić kluczowe definicje zawarte w warunkach ubezpieczenia takie jak choćby pojęcie osoby bliskiej czy choroby przewlekłej.

Ostatecznie podjęcie decyzji o ubezpieczeniu związanym z podróżą leży tak naprawdę w interesie każdego, kto gdziekolwiek wyjeżdża. Polak bywa mądry po szkodzie, ale w tym przypadku lepiej jest wziąć sprawy w swoje ręce.

ERV