Jak często Polacy jeżdżą na wakacje?

Jak często Polacy jeżdżą na wakacje?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
53% Polaków jest w stanie wyjechać na wakacje przynajmniej raz w roku i najczęściej wypoczywa w towarzystwie partnera oraz dzieci. Co ciekawe, dla ponad połowy Polaków coroczne wakacje to oznaka luksusu.

Jak często?

W badaniu ankietowani zostali zapytani, jak często wyjeżdżają na wakacje. Zdecydowanie najliczniejszą odpowiedzią okazał się wyjazd raz na rok – tak odpowiedziało 35% badanych. Druga w kolejności odpowiedź wskazuje na wyjazdy nie częściej niż raz na trzy lata – to deklaracja 16% respondentów. Niewielu mniej, bo 13%, przyznało jednak, że jest w stanie wyjechać 2 razy w roku. Mniej niż 1 na 10 ankietowanych wyjeżdża na wakacje raz na dwa lata, a 1 na 20 wyjeżdża 3 razy w roku lub częściej.

Odpowiedzi podzielone na kobiece i męskie nie wykazują innych tendencji niż wyniki ogólne. Wahania od nich oscylują maksymalnie na poziomie 3 punktów procentowych. Na bazie analizy kobiecych i męskich odpowiedzi można jednak wysnuć wniosek, że mężczyźni częściej mogą pozwolić sobie na częstsze wyjazdy w ciągu roku. Na 3 wyjazdy (lub więcej) rocznie może pozwolić sobie 7% ankietowanych mężczyzn, gdy w przypadku kobiet jest to tylko 3%. Mimo, że to jedynie 4 punkty procentowe różnicy, przy dość niskim poziomie wskazań to istotna dysproporcja. Natomiast największa różnica przy odpowiedziach kobiet i mężczyzn, która wyniosła 5 punktów procentowych, dotyczyła odpowiedzi „raz w roku”. Mężczyźni wskazali właśnie ten przedział w 33%, natomiast kobiety w 38%.

Co ciekawe, w badaniu respondenci zostali również zapytani o to, z czym kojarzy im się dobrobyt i w 53% wskazali właśnie na coroczne wakacje. Biorąc pod uwagę, że suma wskazań wypoczynku przynajmniej raz w roku wynosi również 53%, można stwierdzić, że społeczeństwo na tej płaszczyźnie może czuć, że żyje w dobrobycie. Nie należy jednak zapominać o finansowaniu wakacji. Badani zapytani, na co zaciągali zobowiązania w ubiegłym 2016 roku, w 17% wskazali właśnie na wyjazdy i podróże, i ta odpowiedź była trzecią najczęściej wskazywaną.

Można zatem wnioskować, że wakacje przynajmniej raz w roku to dla naszego społeczeństwa wyznacznik dobrej pozycji społecznej i pożądana forma wypoczynku. Nawet, jeśli nie stać nas na nie z bieżących dochodów, jesteśmy w stanie zadłużyć się z ich powodu

Z kim jeździmy?

W raporcie Lindorff ankietowani zdradzili także, z kim jeżdżą na wakacje. Zdecydowana większość wskazała na partnera lub współmałżonka – 62% respondentów. 39% ankietowanych przyznało, że wakacje spędza z dziećmi. Co czwarty z badanych wyjeżdża z pozostałymi członkami swojej rodziny, a tylko 1 na 10 ze znajomymi. 5% ankietowanych potrafi wakacje spędzać samotnie. Należy również pamiętać o tym, że koszty rodzinnego czy grupowego wyjazdu wakacyjnego są znacznie wyższe niż wycieczka w pojedynkę. Ten fakt może być jednym z powodów zadłużania się na wyjazdy wakacyjne.

Przy tym pytaniu rysują się większe różnice, jeśli zestawimy odpowiedzi kobiet i mężczyzn. Równo 3/5 kobiet przyznało się do spędzania wakacji z małżonkiem lub partnerem, natomiast mężczyźni przewyższyli kobiece wskazania przy tej odpowiedzi jedynie o 4 punkty procentowe. Natomiast kobiety „pokonały” panów aż o 9 punktów procentowych przy drugiej w kolejności najpopularniejszej odpowiedzi – wyjeździe z dziećmi (44% kobiet vs. 35% mężczyzn). Jak widać, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, wyniki potwierdzają obiegowe prawdy o prorodzinnym usposobieniu kobiet. 5 punktów procentowych (na korzyść panów) wyniosła również różnica przy dwóch kolejnych odpowiedziach – spędzaniu wakacji z pozostałymi członkami rodziny (7% kobiet oraz 12% mężczyzn), a także „ze znajomymi” – tak wskazało 7% pań i 12% mężczyzn.

Jak widać, wydatki na wakacje to dla Polaków jeden z priorytetów w ciągu roku. Powyższe deklaracje ukazują również ciekawe konkluzje w kontekście planowania budżetu – większość ankietowanych deklarowała, że ustala budżet razem ze swoim partnerem. Wspólne zaplanowanie i sfinansowanie wakacji wydaje się dużo bardziej komfortowe, jeśli organizujemy je z osobą, z którą nie tylko czujemy silną więź emocjonalną, ale także planujemy nasze codzienne wydatki.

Jak oszczędzić na wakacjach?

Wakacje są elementem rocznego budżetu, który nieprzemyślany – może stać się początkiem naszych problemów finansowych. Od chwili opłat przed samym wyjazdem, na które często się zadłużamy, po rozrzutność w miejscu pobytu – wyjazd wakacyjny to czas, w którym nie powinniśmy tracić rozsądku. Zatem, co możemy zrobić, by wakacje nie przyniosły nam ponadprogramowych kosztów?

  • Sprawdź oferty – jeśli wyjeżdżamy za pośrednictwem biura podróży, poświęćmy swój czas na porównanie kilku dostępnych ofert. Może okazać się, że znajdziemy dużo korzystniejszą ofertę – na płaszczyźnie finansowej lub jakości usługi. Ponadto, pamiętajmy – zawsze zapłacimy mniej, jeśli samodzielnie zaplanujemy podróż wraz z noclegami!
  • Zaplanuj wydatki – na wakacjach często bywamy rozrzutni. Przeznaczamy z pozoru małe kwoty na przekąski, pamiątki i rozrywkę, jednak w rozrachunku całego wyjazdu – te kwoty mogą sumować się nawet do kilkuset złotych! Jeśli chcemy mieć kontrolę nad naszymi wydatkami, ustalmy „z góry” kwotę, którą chcemy wydać podczas całej podróży, a następnie podzielmy tę sumę na liczbę dni, które spędzamy na wyjeździe. Wynik to dzienna kwota, którą możemy wydać.
  • Waluta – jeśli podróżujemy za granicę, postarajmy się jeszcze przed wyjazdem zaopatrzyć w walutę, której będziemy potrzebować. Kantory w miastach obleganych przez turystów często narzucają wysokie ceny wymiany pieniędzy.
  • Gotówka – jeśli zostajemy w Polsce i bazujemy tylko na lokalnej walucie, zastanówmy się czy mamy wystarczająco dużo gotówki przy sobie. Nie w każdym miejscu będziemy mieć dostęp do bankomatu, który wypłaca pieniądze z naszego banku bez prowizji. Warto nie narażać się na sytuacje, w których będziemy ponosili dodatkowe opłaty.

Grupa Lindorff