Iwona Duda będzie kierować PKO BP

Iwona Duda będzie kierować PKO BP
Iwona Duda, Fot. MF BANK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada nadzorcza PKO BP powołała Iwonę Dudę na stanowisko wiceprezesa banku i powierzyła jej kierowanie pracami zarządu. Duda zrezygnowała jednocześnie z funkcji prezesa Alior Banku. Do zarządu PKO BP, na stanowisko wiceprezesa, powołany został również Wojciech Iwanicki - podał PKO BP.

Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego Iwona Duda ma zostać prezesem PKO BP. Stanowisko obejmie 23 października.

Iwona Duda zrezygnowała w czwartek z funkcji prezesa Alior Banku z dniem 22 października, jak podał Alior.

Wojciech Iwanicki, drugi nowy wiceprezes PKO BP, od 2017 roku był związany z Grupą PZU, gdzie pełnił funkcję dyrektora biura administracji.

Jan Emeryk Rościszewski złożył w czwartek rezygnację z funkcji prezesa PKO BP.

Rada nadzorcza banku odwołała ponadto z zarządu wiceprezesów Rafała Antczaka i Jakuba Papierskiego, odpowiedzialnych odpowiednio za bankowość przedsiębiorstw oraz bankowość inwestycyjną.

Czytaj także: Iwona Duda w rozmowie z MF BANK

Iwona Duda jest od ponad 20 lat związana z rynkiem finansowym. Dotychczasowa prezes Alior Banku poprzednio pełniła funkcję doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

Pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała również jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego.

Wcześniej jako Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisją Papierów Wartościowych i Giełd.

W latach 2006-2008 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu tworzyła i nadzorowała rozwiązania w zakresie III filara systemu emerytalnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych.

Wcześniej zajmowała się zagadnieniami długu publicznego w Ministerstwie Finansów oraz była związana z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zastępca członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim oraz członek Rady Nadzorczej PTE PZU SA.

Czytaj także: Kadrowe roszady w PKO BP: Jan Emeryk Rościszewski zrezygnował ze stanowiska prezesa, dwóch członków zarządu odwołanych

Iwona Duda z wykształcenia jest ekonomistką. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła również Studium dla Doradcy Inwestycyjnego – Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest autorką publikacji eksperckich poświęconych rynkowi finansowemu oraz systemowi emerytalnemu. Odbyła szereg zawodowych staży zagranicznych w USA oraz w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech.

W wywiadzie jakiego udzieliła Miesięcznikowi Finansowemu BANK, w czerwcu tego roku oceniając polski sektor bankowy stwierdziła:

„Mówiąc o nowoczesnych technologiach, warto zauważyć, że banki mają przewagę nad innymi sektorami, w tym koncernami technologicznymi. Tą przewagą jest duże społeczne zaufanie. Klienci powierzają nam swoje pieniądze, wierząc, że są one u nas bezpieczne. To poczucie bezpieczeństwa wzmacniane jest nie tylko przez tradycyjną rolę sektora bankowego, ale także regulacje prawne oraz coraz bardziej skuteczne wewnętrzne procesy.”

Wojciech Iwanicki jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania administracją, logistyką, infrastrukturą, zasobami ludzkimi oraz informatyką.

Od 2017 r. związany był z Grupą PZU. Gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Administracji w PZU SA, PZU Życie SA, PZU Centrum Operacji SA, TUW PZUW.

Za obszar administracyjno-finansowy odpowiadał również jako Dyrektor w Urzędzie Zamówień Publicznych.

W latach 2014-2016 był Dyrektorem Biura Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Od 2006 r. do 2010 r. był zastępcą Dyrektora w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a od października 2019 r. Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Sigma BIS S.A.

Źródło: aleBank.pl, Miesięcznik Finansowy BANK, Alior Bank, PAP BIZNES