IV Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Porozmawiajmy ze sobą… biznesowo

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.10.foto.008.a.250xMusimy rozstrzygnąć: czy bank spółdzielczy jest tylko dla członków, czy otwarty na biznes uniwersalny i kompleksową obsługę klientów? Czy budujemy silną grupę bankową, czy drepczemy w miejscu i powoli tracimy rynek?

Filozofia, że każdy robi, co chce, i nie ogląda się na innych, jest u nas wszechobecna – ostrzega Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. W sprawach strategicznych należy porozumieć się ponad podziałami, aby działać nie na zasadzie „róbta, co chceta”, a po prostu racjonalnie. Żeby nie było tak jak we fraszce Sztaudyngera „Krytyk i eunuch z jednej są parafii, każdy z nich wie jak, żaden nie potrafi”.

Niech zadziała efekt skali

Jest kwestia kapitału. Od tego musimy zacząć – proponuje Mirosław Potulski, prezes Banku BPS. Często mówi się o funduszach BS-ów, ale własne progi mają też banki zrzeszające, a ich pokonanie jest warunkiem sine qua non efektywności całej grupy. Powinniśmy rozmawiać ze sobą biznesowo. Z etapu sporów ambicjonalnych, przejść do myślenia o tym, jak szybciej iść do przodu.

Ekonomia skali pozwala uruchomić tańsze usługi. Grupa BPS wdraża jednolity pakiet produktów powiązanych z rachunkiem, kontem oszczędnościowym i kartą kredytową. Będzie adresowany do konkretnego odbiorcy, np. sektora MŚP i oferowany we wszystkich bankach zrzeszenia na tych samych zasadach i według tych samych procedur. Klienci powinni postrzegać oferowane im usługi przez pryzmat silnego banku. Trzeba poszukać szansy jako jedna grupa biznesowa.

Dwudniowe IV Forum Liderów Banków Spółdzielczych zorganizował Związek Banków Polskich przy współpracy zrzeszeń Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli NBP, UKNF, Ministerstwa Finansów i MRiRW, instytucji oraz firm współpracujących z sektorem. Partnerem strategicznym było Biuro Informacji Kredytowej, partnerami generalnymi – Konsmetal, NCR, SoftNet i Visa. Patronat medialny sprawował miesięcznik NBS oraz portal aleBank.pl.

Adam Skowroński, wiceprezes SGB-Banku uważa, że regulacje ostrożnościowe w większym zakresie powinny uwzględniać zasadę proporcjonalności. Można to osiągnąć poprzez przeniesienie na banki zrzeszające części funkcji sprawowanych przez nadzór finansowy. Politykę regulacyjną da się porównać do dokręcania śruby, które bywa potrzebne dla usprawnienia mechanizmu. Czasami można ją przekręcić i urwać gwint. O tym, że zasada proporcjonalności przebija się do praktyki w sposób niedostateczny, świadczy system badania i oceny nadzorczej (BiON), który obliguje BS-y do udzielenia opisowych odpowiedzi dotyczących szczegółowych wskaźników, co zajmuje kilkaset stron maszynopisu. Stopień złożoności tego dokumentu jest trudny do zaakceptowania, szczególnie przez małe banki. Czy jest sensowne prowadzenie w nich testów warunków skrajnych dla wszystkich ryzyk?

SESJA II. Szanse oraz zagrożenia dla sektora, a także kierunki pożądanych zmian legislacyjnych przedstawili prezesi banków: Teresa Kudlicka (BS w Płońsku), Jerzy Dąbrowski (BS w Toruniu), Cezary Maciejewski (KDBS we Włocławku), Lesław Wojtas (PBS w Sanoku), Jadwiga Urbaniak (BS w Poznaniu), Ewa Poźniak-Kilkowska (BS w Rumi) i Ryszard Leszczyński (BS w Jastrzębiu- -Zdroju). O aktywności BS-ów na rynku kapitałowym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI