IT@BANK 2018: Technologiczny Hype a rzeczywista transformacja biznesowa

IT@BANK 2018: Technologiczny Hype a rzeczywista transformacja biznesowa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyniki ostatniego badania Banking Innovation Survey, przeprowadzonego w imieniu Gartner przez EFMA (Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Finansami), uzyskane w różnych instytucjach finansowych, potwierdzają, że innowacje to element strategii 97% banków na świecie, acz firmy różnią się postrzeganiem rezultatów i motywacją do takich działań.

Alistair Newton
VP Analyst
Oprac. Magda Gawron

Zidentyfikowano kilka kluczowych powodów wprowadzania innowacji w organizacjach:

 • Opracowanie nowych produktów i usług bankowych.
 • Zwiększenie zaangażowania klienta.
 • Ogólnie pojęta transformacja biznesowa i zyskanie nowych modeli biznesowych.
 • Zapewnienie wzrostu wartości firmy przy wykorzystaniu nowych technologii.
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej

Liderzy bankowości i usług inwestycyjnych, zarówno w biznesie, jak i w IT, są zgodni co do tego, że status quo dla tej branży jest nie do utrzymania i że „coś musi się zmienić”. Konkurencja jest trudna, a rynki bezlitosne. Żeby osiągnąć sukces w transformacji cyfrowej, 70% klientów Gartnera aktywnie współpracuje z fintechami, startupami i własnymi hubami innowacyjnymi, uznając technologię za podstawę rozwoju i ograniczenia ryzyk.

Firmy sektora bankowego będą nadal stawiać czoła wielu problemom. To m.in.:

 • Rosnący udział w rynku młodych banków oraz firm spoza branży, świadczących usługi finansowe.
 • Marże z produktów tradycyjnych będą się nieustannie zmniejszać w miarę ich komercjalizacji.
 • Osiągnięcie zgodności z nowymi regulacjami będzie coraz bardziej kosztowne, co wpłynie negatywnie na relację kosztów do przychodów.
 • Sprostanie rosnącym oczekiwaniom klientów, którzy przerzucają na banki swoje wymagania pochodzące z doświadczeń zakupowych nabytych w innych branżach, czyli oczekują: elastycznej oferty, szybkości procesowania decyzji sprzedażowych, łatwości przejścia na inną usługę.

Innowacje wymagają zmiany podejścia nie tylko do inwestycji i projektów technologicznych, ale też do całego sposobu prowadzenia biznesu i nowego zdefiniowania oferty banku. Ponad 50% badanych przyznaje, że kultura organizacji i zarządzanie zmianą to największa przeszkoda w transformacji cyfrowej. Wybór kierunku rozwoju i zastosowanie określonej technologii nabierają więc kluczowego znaczenia.

Klienci Gartnera korzystają z możliwości spojrzenia w przyszłość technologii, co umożliwiają raporty Hype Cycle. Jest to graficzne odwzorowanie drogi, jaką przechodzi każda technologia: od bycia modnym hasłem, przez próby sprostania rozdmuchanym oczekiwaniom i trudne urealnienie oferty, w wyniku którego technologia wchodzi w fazę szerokiej implementacji na ustalonych funkcjonalnościach.

Raporty Hype Cycle skupiają się zarówno na sektorach, jak i na konkretnych zastosowaniach określonych technologii (jak np AI czy blockchain). Hype Cycle for Digital Banking Transformation skupia się na tych technologiach, które najbardziej wpłyną na sposób transformacji cyfrowej firm sektora bankowego. Swój wybór analitycy opierają na analizie zapytań klientów, ich wdrożeń i własnej ocenie wpływu danej technologii na biznes.

W miarę przemieszczania się technologii w prawo na osi wzrasta jej stopień implementacji w światowych firmach. Można zatem, interpretując ten wykres, zadać sobie pytanie – zaczynając od jego początku (lewa oś) „w jaki sposób dana technologia pomoże mi uzyskać wzrosty i przewagę konkurencyjną?”, a następnie – patrząc na technologie w prawej części osi – „dlaczego moja firma nie ma tego rozwiązania, skoro jest używane powszechnie?”.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych technologii, o których mówi się w polskiej bankowości.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI