IT@BANK 2018: Object Storage to nie tylko przyszłość, to już teraźniejszość

IT@BANK 2018: Object Storage to nie tylko przyszłość, to już teraźniejszość
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Każdy, kto boryka się z wyzwaniami związanymi z optymalizacją procesów wytwórczych na styku działu rozwoju produktów i działów IT dostarczających infrastrukturę, usilnie poszukuje narzędzi usprawniających te zadania. Artykuł przedstawia, gdzie tkwi problem oraz zawiera rekomendacje, jak w obszarze przechowywania danych pogodzić DEV z IT dzięki wykorzystaniu Object Storage.

Dlaczego Object Storage

Informacje przekazane w niniejszym artykule są zbiorem praktyk i spostrzeżeń wynikających przede wszystkim z doświadczeń partnerów IBM, którzy na szeroką skalę wykorzystują macierze obiektowe (ang. Object Storage). Taki sposób przechowywania danych wybrano intencjonalnie do zobrazowania z nieco szerszej perspektywy wyzwań, przed jakimi stoją działy rozwoju produktów (Devs) oraz działy IT odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą. Wybrano tę technologię, gdyż Object Storage świetnie adresuje powyższe wyzwania, choćby z tego powodu, iż stał się de facto standardem w składowaniu i udostępnianiu obiektów. Przykładem obiektu może być każdy ciąg bajtów identyfikowalny przez unikalny klucz, np. wchodzący w skład adresu URL do jego pobrania.

Po pierwsze szybkie uruchomienie środowiska. W procesie wprowadzania do oferty banków lub ubezpieczycieli nowych produktów skierowanych do klientów indywidualnych, jednym z czynników warunkujących sukces rynkowy jest czas dostarczenia systemu informatycznego, który ten produkt wspiera. Okres, jaki upłynie od zdefiniowania koncepcji do pełnej komercjalizacji musi być jak najkrótszy, choćby z powodu dużej konkurencji ze strony fintechów. Aby czas wdrożenia rozwiązania był krótki, zazwyczaj rozważa się wykorzystanie istniejących rozwiązań (np. oferty startupów) i wykorzystanie wyspecjalizowanych narzędzi umożliwiających osiągnięcie celu bez czasochłonnej procedury budowy rozwiązania od podstaw.

W przypadku gdy produkt wymaga współdzielenia plików, dokumentów lub dowolnych innych obiektów dla bardzo dużej grupy użytkowników końcowych, naturalnym rozwiązaniem staje się zastosowanie Object Storage. Uzasadnieniem do tego są dwie główne cechy:

a) Obiekty w postaci plików multimedialnych czy dowolnych innych dokumentów mogą być udostępniane bezpośrednio użytkownikom końcowym poprzez standardowy protokół http/s, zarówno z macierzy obiektowych IBM uruchomionych w chmurze prywatnej klienta, jak i z serwisów Object Storage udostępnianych z publicznej chmury IBM Cloud. Skutkiem tego mechanizmy dostępu do zasobów z poziomu aplikacji webowej, jak i mobilnej, są takie same, niezależnie czy zasoby są udostępniane z chmury prywatnej, czy publicznej. Odpowiednie biblioteki dla aplikacji back-end pisanych w Node.js, Python, Java są udostępniane przez IBM, dzięki czemu deweloperzy są zwolnieni z konieczności czasochłonnego pisania i testowania własnych bibliotek do komunikacji z IBM Object Storage.

b) Mechanizmy obsługa kontroli dostępu do obiektów oraz samo zabezpieczenie obiektów są dostarczane domyślnie zarówno w macierzach obiektowych IBM uruchomionych w DC on-prem, jak i w chmurze IBM. Zastosowane mechanizmy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK