IT@BANK 2018 już w listopadzie. Czekamy na zgłoszenia fintechów!

IT@BANK 2018 już w listopadzie. Czekamy na zgłoszenia fintechów!
Fot. CPBiI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
15 listopada 2018 r. w warszawskim Hotelu Hilton odbędzie się kolejna edycja Konferencji IT@BANK.

Podczas konferencji IT@BANK 2018 zaprezentowane zostaną najciekawsze rozwiązania fintechów, które mogą wywrzeć wpływ na rozwój sektora finansowego. Zapraszamy do udziału firmy oferujące produkty albo usługi dla sektora finansowego lub z zakresu sektora finansowego! #ITBANK #fintechy

To największa i najbardziej prestiżowa konferencja środowiska informatycznego sektora bankowego w Polsce. Poruszana tematyka dotyczy technologii IT w służbie biznesu finansowego oraz wpływu nowych technologii na rozwój i efektywność sektora. Tu wskazywane są, inspirowane rozwiązaniami technologicznymi, najnowsze trendy i zastosowania dokonywane w biznesie bankowym – zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Jest to także dobre miejsce i okazja do bezpośrednich spotkań przedstawicieli kierownictw banków z kierownictwem firm technologicznych. W latach ubiegłych w konferencji uczestniczyło średnio około 600 osób, co świadczy o jej poziomie merytorycznym i aktualności poruszanej w jej trakcie tematyki.

Konferencję organizują Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy ze Związkiem Banków Polskich oraz Forum Technologii Bankowych i Radą Bankowości Elektronicznej z aktywnym udziałem redakcji „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Agenda konferencji moderowana jest przez Radę Programową, w skład której wchodzą członkowie zarządów polskich banków, Związku Banków Polskich oraz Forum Technologii Bankowych.

IT@BANK FINTECH CHALLENGE 2.0

Podczas tegorocznej edycji konferencji Rada Programowa postanowiła wzorem lat ubiegłych w odrębnej sesji zaprezentować najciekawsze rozwiązania fintechów, które mogą wywrzeć wpływ na rozwój sektora finansowego.

Laureaci IT@BANK FINTECH CHALLENGE 2.0 z roku 2017

Laureaci z roku 2017 Fot. CPBiI

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zaprezentowaniem swojej działalności na forum konferencji, uprzejmie prosimy o krótki (10 zdań) opisu Państwa działalności. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Rada Programowa wybierze 6 najlepszych propozycji, którym umożliwimy krótką (5-minutową) prezentację swoich rozwiązań na konferencji. Najlepiej oceniona firma będzie miała możliwość prezentacji swojej oferty na stronach „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Firma powinna posiadać ofertę produktu albo usługi dla sektora finansowego lub z zakresu sektora finansowego.

Wszystkie zainteresowane firmy prosimy o kontakt:

Marta Rakowska

tel. 22 627 59 64

e-mail: m.rakowska@alebank.pl

Źródło: Centrum Prawa Bankowego i Informacji