IT@BANK 2017: PSD2 – dane dobrze chronione

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zajmując się wpływem nowych regulacji dyrektywy w sprawie usług płatniczych na rynek usług finansowych, nie można pominąć aspektu związanego z RODO. Przepisy te wejdą w życie pół roku później.

Kamil Maciążek

PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Pod jej wpływem w zasadzie cały rynek usług płatniczych ulegnie zmianom, co oczywiście dotyczy głównie banków, ale nie tylko. PSD2 znacząco odbije się też na działalności instytucji płatniczych, podmiotów oferujących karty sklepowe, karty paliwowe, niezależnych operatorów bankomatów, a nawet niebankowych dostawców usług płatniczych.

Agata Jankowska Galińska
radca prawny, Senior Managing Associate w Deloitte Legal

Fot. Archiwum prywatne

PSD2 w znaczącym stopniu wpłynie na kształt całego rynku usług płatniczych, a tym samym na działalność m.in banków, instytucji płatniczych, podmiotów oferujących karty sklepowe, karty paliwowe, niezależnych operatorów bankomatów czy innych niebankowych dostawców usług płatniczych. Głównym jej celem jest rozszerzenie ram prawnych, określających zasady świadczenia usług płatniczych, uzupełnienie istniejących regulacji, a także wyjaśnienie powstałych na ich tle wątpliwości. Od czasu uchwalenia PSD na rynku płatności detalicznych zaszły bardzo znaczące zmiany pod względem innowacji technologicznych. Dyrektywa w całości zastąpi stosowane dotychczas przepisy poprzedniczki, a jej implementacja wymagać będzie istotnych zmian w treści ustawy o usługach płatniczych.

Pojawienie się w związku z PSD2 nowej kategorii podmiotów, to jest dostawców usług płatniczych, będących osobą trzecią – TPP (third party provider) czy to pod postacią AIS (account information service, czyli usługą dostępu do informacji o rachunku), czy też PIS (payment initiation service, czyli usługą inicjowania płatności) po stronie dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki (banków) powodować będzie konieczność zrewidowania istniejącego modelu biznesowego oraz opracowania zasad, dzięki którym zdecydują się współistnieć, współdziałać lub współpracować z TPP na rynku usług płatniczych. Pojawienie się TPP wymagać będzie od banków z jednej strony ustalenia podejścia biznesowego względem PIS oraz AIS, a z drugiej – zrewidowania zasad współpracy z użytkownikiem. W związku z tym, niezbędne mogą okazać się odpowiednie zmiany w umowach oraz regulaminach świadczenia usług, uwzględniające fakt uczestniczenia nowego podmiotu (TPP) w procesie wykonywania usługi.

Poszerzanie ram prawnych

Głównym celem PSD2 jest rozszerzenie ram prawnych, określających zasady świadczenia usług płatniczych, uzupełnienie istniejących regulacji, a także wyjaśnienie powstałych na ich tle wątpliwości. Poprzednia wersja dyrektywy nieco się bowiem zestarzała – od czasu jej wprowadzenia obserwujemy gwałtowny wzrost liczby płatności elektronicznych i płatności realizowanych za pośrednictwem urządzeń przenośnych. – ING Bank Śląski analizuje projekt polskiej ustawy oraz technicznych standardów regulacyjnych, jakie bę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI