IT@BANK 2012: Zarządzenie procesami w bankowości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2012.11.foto.082.150xJedną z dróg prowadzących do realizacji strategii jest wdrożenie w organizacji praktyki zarządzania procesami biznesowymi. Nie jest to projekt, który ma swój początek i wyznaczony koniec, to trwający nieprzerwanie program.

Marek Hewelke
Dyrektor Sprzedaży Sektora Bankowego Sii

Potrzeba zarządzania procesami biznesowymi najczęściej pojawia się w dojrzałych, szukających sposobu na uporządkowanie czynności biznesowych organizacjach. Inwestycja ta powinna mieć swoje źródło w departamentach biznesowych. IT nie jest stroną inicjującą uruchomienie programu BPM, choć z drugiej strony program zarządzania procesami biznesowymi jest dobrze wspierany przez rozwiązania informatyczne. Wdrażanie programu BPM najczęściej rozpoczyna się od identyfikacji istniejących procesów. Analitycy biznesowi są odpowiedzialni za stworzenie katalogu procesów, zawierającego szczegółowe opisy algorytmów wraz z informacją o zasobach zaangażowanych w ich realizację. Procesy opisane w powszechnie znanej notacji BPMN, pozwalającej na lepszą komunikację pomiędzy stronami zaangażowanymi w prace analityczne, w jednoznaczny sposób mogą być zaimplementowane przez dostawców usług IT.

Realizacja taktyki BPM

Zakładając, że wszystkie niezbędne procesy zostały opisane i usprawnione, organizacja może przystąpić do wdrażania narzędzi informatycznych. Rozpoczęcie programu BPM od wprowadzenia narzędzi najczęściej powoduje problemy. Nie warto informatyzować chaosu, aby nie doprowadzić do jego zwiększenia.

Stworzenie systemu wspierającego zarządzanie procesami biznesowymi znacznie usprawnia kontrolę nad pracą w organizacji. Nowoczesne rozwiązania wyposażone są w narzędzia monitorujące, tzw. BAM (ang. Business Activity Monitoring). Produkty te po odpowiednim dostrojeniu dostarczają wartościowej wiedzy biznesowej. Zbieranie informacji o czasie realizacji procesów lub wskazówek o wąskich gardłach w procesach pomaga menedżerom w podejmowaniu kluczowych decyzji. Systemy BPM, poprzez integrację rozwiązań dziedzinowych, wspierają automatyzację pracy oraz zmniejszają obciążanie pracowników. Właściwie skonstruowany system BPM prowadzi za rękę pracownika, zwalniając go z konieczności posiadania pełnej wiedzy procesowej.

Systemy te pozwalają także na lepszą dystrybucję zadań w organizacji. Poprzez implementację balansowania system może kierować strumień pracy do odpowiednich jednostek wykonawczych w przedsiębiorstwie. W zależności od konstrukcji reguł biznesowych obciążenie pracą może być sterowane lokalizacją geograficzną, typem procesu lub dostępnością personelu.

Procesy realizowane na platformie BPM pozwalają spójnie zarządzać odkładanymi danymi biznesowymi. Dane agregowane w predefiniowanych strukturach są dobrej jakości, co prowadzi do zwiększenia ich dostępności oraz umożliwia ich przeszukiwanie i porównywanie w zorganizowany sposób.

Przykład – automatyczna weryfikacja kowenantów

Przedstawiamy poniżej przykład, jak poprzez BPM można zautomatyzować standardowy proces monitorowania ryzyka kredytowego w bankowości korporacyjnej.

Przebieg procesu:

Podstawą, na której określane jest spełnienie kowenantów, są sprawozdania finansowe, regularnie składane przez klienta. W postaci papierowej podlegają one skanowaniu, a następnie są weryfikowane pod kątem spójności, pełności i zgodności w formatem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI