IT@BANK 2012: Okiełznane ryzyko

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2012.11.foto.076.150xSystemy IT mają wspierać bezpieczeństwo finansowe instytucji oraz umożliwiać kontrolowanie ryzyka, a także dochodowe zarządzanie organizacją.

Marcin Złoch

Zaawansowane systemy informatyczne odgrywają obecnie bardzo ważne role w wielu obszarach w bankach. Powoli stają się wręcz niezastąpione z uwagi na wyzwania, jakie są im stawiane i oczekiwania, jakim mają sprostać. Nie inaczej jest w zakresie finansów i ryzyka. Co więcej, tutaj systemy powinny być szczególnie wysoko specjalizowane ze względu na misję, jaką mają realizować. Mają przecież wspierać bezpieczeństwo finansowe instytucji oraz umożliwiać kontrolowanie ryzyka i – co najważniejsze – dochodowe zarządzanie przedsiębiorstwem. System informatyczny w obszarze ryzyka i finansów powinien zapewnić efektywne i bezbłędne raportowanie finansowe uwzględniające wszystkie regulacje rachunkowo-księgowe; elastyczność i szybkość w przetwarzaniu i przygotowaniu zestawień czy raportów okresowych oraz na żądanie, uwzględniających wszystkie niezbędne metryki; wymaganą jakość informacji zawartych w raportach finansowych i zarządczych.

Kluczem zintegrowanie

Polski sektor bankowy już od jakiegoś czasu korzysta z różnych, mniej lub bardziej zaawansowanych, systemów zarządzania ryzykiem i finansami. Niemniej, trochę jeszcze pozostaje do zrealizowania w zakresie pełnej integracji, podejścia całościowego, przekrojowo z uwzględnieniem wpływu wszystkich istotnych elementów. Ostatnio dało się jednak zauważyć wiele działań wskazujących na to, że potrzeba korzystania ze zintegrowanych systemów zarządzania ryzykiem i finansami otrzymuje coraz wyższy priorytet. Ale też wymagania, jakie są stawiane tym systemom, wymuszają na dostawcach IT przeprowadzanie dogłębnej analizy procesów w bankach oraz poznania oczekiwań regulatorów rynku.

Globalne instytucje finansowe stają przed coraz to bardziej stresującymi wyzwaniami, wymuszającymi dostosowanie modelów biznesowych do wymagań rynku. Jednocześnie muszą przy tym zapewnić pełną zgodność systemów z nadmiarem nowych regulacji. Zintegrowanie jest kluczowe, żeby uniknąć niedostatecznie opracowanego modułu kontroli księgowo-finansowej, wrażliwego na błędy, czasochłonnego procesu konsolidacji, podejmowania decyzji opartych na błędnych lub niekompletnych informacjach, a także wybiórczości danych, niewystarczającej granulacji czy nawet niezgodnych okresów obliczania.

– Zintegrowana architektura systemu dla ryzyka i finansów jest kluczowa. Historycznie te dwa elementy biznesowe były obsługiwane przez podejście silosowe, co niezmiennie prowadziło do ręcznie sterowanej architektury. Nie wpływało to na sprawny cykl procesu finansowego zamknięcia i wprowadzało rozbieżności pomiędzy raportami finansowymi, zarządczymi i dla zewnętrznych regulatorów – przekonuje Tomasz Gołębiewski, Senior Sales Manager, Oracle Polska.

Wieloletnia inwestycja

Jarosław Łach
dyrektor Departamentu Informacji Zarządczej Raiffeisen Banku

W przypadku systemów informatycznych słowo „zintegrowany” ma bardzo szerokie znaczenie. Dla obszarów zarządzania finansami i ryzykiem w bankach oznacza ono najczęściej, że raporty są tworzone na podstawie danych pobranych z tzw. hurtowni danych. To właśnie raportowanie regulacyjne w obszarze wymogu kapitałowego (tzw. Bazylea II) było ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI