IT@BANK: Ranking IT@BANK po raz siódmy rozstrzygnięty!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.12.foto.080.250xKonferencję IT@BANK 2014 - a przybyło na nią kilkuset gości z banków i firm informatycznych, którzy dzięki trzem panelom dyskusyjnym mogli poznać opinie polskich i zagranicznych ekspertów o światowych trendach dotyczące cybersecurity, omnichannel oraz customer loyalty - zwieńczyło rozstrzygnięcie dorocznego, siódmego już, rankingu firm informatycznych.

Ranking IT@BANK 2014 jest oryginalnym projektem „Miesięcznika Finansowego BANK”. Powstaje na podstawie analiz odsyłanych przez firmy IT ankiet, które dają punktową i obiektywną ocenę działalności firm informatycznych pracujących na rzecz sektora finansowego. Swoistymi „oscarami” rankingu są przyznawane nagrody: Produkt Roku IT@BANK 2014 oraz Wizjoner Rynku IT@BANK 2014.

Laureatów wyłoniło jury, złożone z członków Rady Programowej Konferencji IT@BANK 2014 – obradującej w składzie: Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, przewodniczący; Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”; Adam Grzebieluch, wiceprezes zarządu Banku BOŚ S.A.; Paweł Jakubik, Microsoft, przewodniczący FTB; Mariusz Kaczmarek, ekspert bankowy; Andrzej Kawiński, prezes Instytutu Analiz i Prognoz Rynkowych; Adam Marciniak, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO BP; Bartłomiej Nocoń, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A.; Piotr Puczyński, dyrektor zarządzający CIO Banku BGK; Andrzej Sieradz, wiceprezes zarządu Banku BGŻ S.A.; Feliks Szyszkowiak, wiceprezes zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.; Paweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej ZBP oraz Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Nominowani i laureaci Do grona kandydatów do nagrody Wizjonera Rynku IT@BANK 2014 eksperci Forum Technologii Bankowych, Związek Banków Polskich oraz redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” nominowali: Michała Bolesławskiego – wiceprezesa ING Banku Śląskiego S.A., Sławomira Lachowskiego – prezesa SMART Banku, Marcina Morawskiego – dyrektora Biura Rozwoju i Utrzymania Aplikacji Biznesowych Getin Banku S.A., Tomasza Niewiedziała – dyrektora Obszaru Bankowości Mobilnej i Internetowej Banku Zachodniego WBK S.A., Michała Panowicza – dyrektora ds. marketingu i rozwoju biznesu bankowości detalicznej mBanku S.A., Grzegorza Piwowara – wiceprezesa Banku Pekao S.A., Bartłomieja Wyszyńskiego – wiceprezesa firmy Efigence S.A. oraz Zygmunta Solorza – prezesa holding Polsat S.A.

Do grupy kandydatów w kategorii Produkt Roku IT@BANK 2014 jury zaliczyło: Platformę handlowo-aukcyjną ALEO ING Banku Śląskiego S.A.,System transakcyjny dla MŚP z funkcją cash flow IDEA BANKU S.A.; Narzędzie analityczne Watson Analitics firmy IBM, SMART Bank, Usługi bankowe oferowane przez T-mobile, Programy: Business Finance Management oraz Personal Finance Management firmy Efigence S.A.

Zwycięzców wyłoniono w anonimowym głosowaniu. Za Produkt Roku IT@BANK 2014 uznano platformę ALEO. Nagrodę odebrał Bartosz Traczyk, prezes zarządu ING Usługi dla Biznesu. W uzasadnieniu jury podało: opracowana przez ING Bank Śląski platforma handlowo-aukcyjna ALEO wnosi duży wkład w rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez ułatwienie im działalności gospodarczej w nowoczesnych kanałach dystrybucji.

Wizjonerem Rynku IT@BANK 2014 został Michał Bolesławski, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Osobiście odebrał nagrodę. Jury tak uzasadniło swój wybór: Michał Bolesławski jest związany z ING Bankiem Śląskim niemal od początku kariery zawodowej. Na stanowisku wiceprezesa (od 2008 r.) odpowiada za Pion Bankowości Korporacyjnej.

Do jego największych osobistych sukcesów trzeba zaliczyć:

  • digitalizację procesów bankowych w celu ułatwienia i przyspieszenia obsługi klientów
  • powołanie do życia „Programu 2020”, którego celem jest poszukiwanie przewagi konkurencyjnej w bankowości korporacyjnej. Laureat zdecydował, żeby wyjść z nowymi inicjatywami poza obszar tradycyjnie zarezerwowany dla banków.

Dlatego zaoferował:

  • korzystanie z platformy B2B ALEO
  • utworzył ING Księgowość – księgowość i obsługę płacowo-kadrową dla firm (poprzez internet – portal ING KsięgowośćOnLine oraz telefon)
  • usługi ubezpieczeniowe – pośrednictwo ubezpieczeniowe (choć rozpowszechnione w bankowości detalicznej jest rzadko spotykane w bankowości korporacyjnej).

bank.2014.12.foto.079.400xod lewej: Stanisław Brzeg-Wieluński, red. nacz. MF BANK 2. Zbigniew Pomianek, wiceprezes zarządu Asseco Poland S.A. 3. Andrzej Data, prezes zarządu SofNet Sp. 4. zarządu ING Usługi dla Biznesu 5. Michał Bolesławski wiceprezes zarządu ING Bank Śląski S.A. 6. Iwona Sikora, członek zarządu Iron Mountain Polska Sp. z o.o. 7. Groszek, wiceprezes ZBP 8. Adam Matyaszek, General Manager Banking PL i UE Wincor Nixdorf Sp. z o.o. 9. Kamil Kurowski, Country Leader Oracle Technology 10. Radosław Frydrych, dyrektor Pionu Rozwiązań Systemowych Comp S.A. 11. Michał Kochaniak, dyrektor sprzedaży Comarch S.A. 12. Łukasz Kawulok, dyrektor rozwoju obszaru bankowości VSoft S.A.

Nagrody dla firm informatycznych

W tegorocznej edycji rankingu uczestniczyło 47 firm informatycznych pracujących na potrzeby sektora finansowego. Wyniki ogłosili i nagrody wręczali dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich i Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK„.

Pierwsze miejsce w rankingu głównym IT@BANK 2014 zajęło Asseco Poland Sp. z o.o. Nagrodę odebrali Zbigniew Pomianek, wiceprezes zarządu oraz Marek Lulek, dyrektor sprzedaży dla sektora bankowego. Miejsce drugie zdobyła firma Comarch S.A. Statuetkę wręczono Michałowi Kochaniakowi, dyrektorowi sprzedaży. Trzecie miejsce przypadło spółce VSoft S.A. Nagrodę otrzymał Łukasz Kawulok, dyrektor rozwoju obszaru bankowości.

Tradycją stało się już przyznawanie nagród specjalnych. Tak było i w tym roku. I tak, miejsce pierwsze w kategorii Potencjał rozwojowy przyznano firmie Comarch S.A. Drugie miejsce przypadło spółce QUMAK S.A., nagrodę odebrał Sylwester Wójcik, dyrektor sprzedaży. Miejsce trzecie zdobyła spółka Asseco Poland.

Pierwsze miejsce w kategorii Efektywność wywalczyła Asseco Poland Sp. z o.o. Miejsce drugie zdobyła spółka Comp S.A. Nagrodę wręczono Radosławowi Frydrychowi, dyrektorowi Pionu Rozwiązań Systemowych i Błażejowi Janikowi, specjaliście ds. kluczowych klientów. Trzecie miejsce przyznano firmie Iron Mountain Polska Sp. z o.o. Nagrodę odebrała Iwona Sikora, członek zarządu.

W kategorii Pozycja f irm w sektorze finansowym zwyciężyła spółka QUMAK S.A. Drugie miejsca zajęła firma Oracle Polska Sp. z o.o. Nagrodę wręczono Kamilowi Kurowskiemu, Country Leaderowi Oracle Technology. Miejsce trzecie przypadło Asseco Poland Sp. z o.o.

W tym roku po raz pierwszy przyznawano nagrody w kategorii Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych. Historycznym, bo pierwszym w niej zwycięzcą została firma SoftNet Sp. z o.o. Nagrodę odebrał Andrzej Data, prezes zarządu. Miejsce drugie wywalczyła spółka Asseco Poland, zaś trzecie Wincor Nixdorf Sp. z o.o. W jej imieniu nagrodę odebrał Adam Matyaszek, General Manager Banking PL i EU.

Konferencję podsumował dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich. Zauważył, że informatyka i bankowość to dziś przeplatające się światy i wzajemnie się wspierające. Stąd tak ważna jest konferencja IT@BANK, umożliwiająca wymianę myśli, doświadczeń, nawiązywanie nowych kontaktów, ułatwiająca wyartykułowanie tego, co będzie wyzwaniem dla bankowości i dla jej działów IT.