Inwestycja w bezpieczną przyszłość dziecka

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

MetLife wprowadza do oferty nowy produkt przygotowany z myślą o dzieciach i ich przyszłych potrzebach. MetLife Invest 2.0 dla Dziecka to produkt o charakterze ochronnym z elementem inwestycyjnym.

Polisa MetLife Invest 2.0 dla Dziecka daje rodzicom możliwość gromadzenia kapitału na przyszłość swojego dziecka. Cel może być dowolny: edukacja, zakup mieszkania, organizacja wesela itp. Jeśli w trakcie obowiązywania polisy, rodzic na skutek wypadku lub choroby będzie niezdolny do pracy, MetLife przejmie obowiązek opłacania składek. Jednocześnie polisa chroni również dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków lub choroby.

Zakres ubezpieczenia dla dziecka jest niezwykle szeroki. Obejmuje zdarzenia poważne i rzadziej występujące jak np. groźna choroba czy trwałe inwalidztwo, ale również te bardziej powszechne i mniej dotkliwe w skutkach jak złamania i oparzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku czy pobyt w szpitalu z powodu np. zapalenia płuc – dodaje Monika Waśniewska, Kierownik ds. Rozwoju Produktów Życiowych w MetLife – Świadczenie wypłacane opiekunowi niepełnoletniego dziecka może zostać przeznaczone na leczenie lub rehabilitację podopiecznego. Tworząc produkt ubezpieczeniowy przyświecał nam cel, by kompleksowo wesprzeć rodziców w trudnej sytuacji i zminimalizować skutki nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą spotkać ich dzieci.

Rachunek, na którym gromadzony jest kapitał w formie jednostek uczestnictwa,  wymaga regularnego zasilania przez okres minimum 15 lat. Po tym czasie ubezpieczający decyduje, czy kontynuować gromadzenie kapitału, czy wypłacić zgromadzone środki i przeznaczyć je na start dziecka w dorosłe życie, czy spełnienie jego marzenia.

W skład polisy wchodzi również ubezpieczenie na życie dla ubezpieczonego. W razie jego śmierci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia oraz wartość rachunku są wypłacane osobie wskazanej w polisie. Może to być drugi rodzic lub opiekun dziecka. Dzięki temu rozwiązaniu zapewniona jest ciągłość ochrony dla współubezpieczonego dziecka.

Dodatkowym elementem zabezpieczającym kontynuację ochrony jest wkomponowane  ubezpieczenie na wypadek trwałego i całkowitego inwalidztwa płatnika składek (ubezpieczającego). W takiej sytuacji to towarzystwo przejmie obowiązek opłacania składek za całą umowę, aż do końca 15-letniego okresu.

Warto dodać, że umowa wzbogacona jest premiami dopasowanymi do potrzeb rodziny. Przede wszystkim zwiększana jest ochrona ubezpieczeniowa dziecka w okresie wakacyjnym.

Jeśli nieszczęśliwy wypadek ma miejsce w lipcu lub w sierpniu, suma ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek NW oraz suma ubezpieczenia na wypadek złamań i oparzeń wskutek NW jest automatycznie podwajana i to przy zachowaniu niezmienionej składki. – wyjaśnia Monika Waśniewska.

Co więcej, jeśli w pięcioletnim okresie nie dojdzie do wypłaty świadczenia z części ochronnej dla dziecka, wówczas 20% składek z tej części umowy jest automatycznie przenoszona na rachunek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zwiększając wartość gromadzonego kapitału. Warunkiem jest regularne opłacanie składek.

Opracowanie produktu MetLife Invest 2.0 dla Dziecka poprzedziliśmy badaniami rynkowymi na grupie rodziców – potencjalnych klientów MetLife. Dzięki tej analizie mogliśmy stworzyć ubezpieczenie odpowiadające ich prawdziwym potrzebom i spełniający oczekiwania rodziców chcących zadbać o bezpieczną przyszłość swoich dzieci – komentuje Monika Waśniewska.

Produkt MetLife Invest 2.0 dla Dziecka dostępny jest w sieci agencji i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju.

Źródło: MetLife TUnŻiR S.A