Inwestujemy: Catalyst – Nowy rynek, nowe możliwości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Obligacje to instrument często wykorzystywany przez polskie spółki, m.in. ze względu na korzyści podatkowe. Jednak jako instrument wprowadzany do zorganizowanego systemu obrotu są one bardzo rzadkie. Rozpoczęcie działania nowego rynku to istotny krok w rozwoju polskiego rynku obligacji.

Bogdan Sadecki

30 września br. został uruchomiony zorganizowany rynek dłużnych papierów wartościowych Catalyst. Jest to pionierski w tej części Europy projekt i nie będzie mógł korzystać z doświadczeń innych. To przełom na krajowym rynku obligacji nieskarbowych. Jego zadaniem jest wykreowanie obligacji jako instrumentu finansowania i instrumentu inwestorskiego. Inwestorzy mogą handlować na nim obligacjami gmin, powiatów i spółek.

Kto za tym stoi

W nazwie Catalyst (z ang. katalizator) ukryta jest nadzieja na rozwój tego atrakcyjnego i do tej pory niewykorzystanego w Warszawie segmentu rynku kapitałowego. Jest to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie Środkowej i Wschodniej zorganizowany rynek obligacji korporacyjnych i komunalnych. Ten zespół rynków papierów dłużnych regulowanych i alternatywnych będzie prowadziła Giełda Papierów Wartościowych oraz BondSpot jej spółka zależna (dawne MTS-CeTO).

Rynek (a w zasadzie rynki) są dostosowane do emisji o różnych charakterystykach i wielkościach, także do potrzeb inwestorów: wymagających rynku regulowanego lub alternatywnego, jak i rynku detalicznego lub hurtowego. Powstała szansa dla małych i średnich spółek w zakresie skorzystania z kapitału dłużnego.Poza debiutantami notowane są papiery emitentów już wcześniej obecnych na rynku publicznym: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, BRE Banku Hipotecznego, Europejskiego Banku Hipotecznego, gminy Ostrów Wielkopolski, Poznania, Rybnika i Pekao Banku Hipotecznego. W pierwszym dniu funkcjonowania na GPW weszły do obrotu giełdowego nowe obligacje miasta Radlin, Warszawy i spółki Electus.

Jak to działa

Technicznie obrót instrumentami dłużnymi odbywa się na platformach transakcyjnych GPW i BondSpot. Emitenci i inwestorzy w pierwszych dniach działania rynku mieli do dyspozycji platformy działające jako rynki regulowane (giełdowy i pozagiełdowy). Czwarta platforma tworząca Catalyst, czyli alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot, ruszy do końca roku 2009 r.

Głównymi instrumentami na Catalyst są obligacje komunalne i korporacyjne. Wykorzystywane platformy obrotu to WARSET (dla segmentu detalicznego), RPW, a w przyszłości Bond Vision – dla segmentu hurtowego. Dla członków i uczestników opłaty transakcyjne dla rynku regulowanego GPW i ASO GPW zostały obniżone o 50 proc. do 30 września 2010 r., a dla rynku BondSpot zniesione do 30 września 2010 r. Opłaty kwartalne nie są pobierane do końca 2009 r. za korzystanie z terminali dostępowych do RPW (BondSpot – rynek hurtowy).

Kto może działać na Catalyst

Emitentem (spiritus movens) na tym rynku mogą zostać podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i mają osobowość prawną: spółki akcyjne i spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa i związki tych jednostek).

Większość spółek kapitałowych w Polsce to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – z uwagi na niższe koszty prowadzenia. Rynek będzie otwarty także dla nich. Duże, dojrzałe już przedsiębiorstwa często nie mają w planach upublicznienia się, nie zmieniają formy prawnej na spółkę akcyjną. Poprzez Catalyst obligacje będą mogły uczestniczyć w publicznym rynku kapitałowym.Do obrotu emitenci mogą wprowadzać następujące obligacje ze względu na przedmiot praw przysługujących obligatariuszom (www.kdpw.pl):• obligacje ucieleśniające wierzytelności pieniężne (emitowane przez każdy uprawniony podmiot);• obligacje ucieleśniają...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI