Invest in Pomerania najlepszym Centrum Obsługi Inwestora w Polsce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

statystyka.dlugopis.250xPolska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIIZ) wybrała najlepsze Centrum Obsługi Inwestora w Polsce. Pierwsze miejsce zajęło Invest in Pomerania.

Inicjatywa Invest in Pomerania została powołana w 2011 roku, w celu połączenia działań wszystkich najważniejszych podmiotów związanych z obsługą inwestorów zagranicznych w województwie pomorskim. Członkami inicjatywy są: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasta Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, InvestGDA oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP SA), koordynator inicjatywy.

– Ta nagroda to uhonorowanie efektów współpracy pomiędzy członkami inicjatywy. Ponad dwa lata temu usiedliśmy wspólnie do stołu i postanowiliśmy nawiązać ścisłą współpracę w zakresie obsługi inwestycji w naszym regionie. Zrozumieliśmy, że tylko razem możemy być naprawdę konkurencyjni. Efekty mówią same za siebie – relacjonuje Marcin Piątkowski, dyrektor Invest In Pomerania.

– To ważne wyróżnienie dla naszego województwa i nagrodzenie wspólnych wysiłków podejmowanych przez wiele instytucji zaangażowanych w inicjatywę Invest in Pomerania. Dzięki szerokiemu partnerstwu w obsłudze inwestycji zagranicznych, możemy jako region dawać kompleksowe i efektywne wsparcie. Zapewnienie obsługi na najwyższym poziomie jest naszym priorytetem. Wszyscy członkowie inicjatywy Invest In Pomerania są zawsze do dyspozycji inwestorów – zapewnia Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Od początku powołania inicjatywy, Invest in Pomerania obsłużyło prawie 300 zapytań inwestycyjnych z 36 krajów. Inwestorzy reprezentowali 16 branż. W sumie zorganizowano 75 wizyt w regionie. 22 projekty inwestycyjne zakończyły się sukcesem, w tym nowe projekty i reinwestycje.

Najdynamiczniej rozwija się sektor BPO/SSC, ale nie zabrakło także nowych inwestycji w sektorze ICT, energetycznym, logistycznym czy produkcyjnym. O ile rozwój sektora BPO/SSC czy ICT dotyczy głownie Trójmiasta, o tyle największa tegoroczna nowa inwestycja w produkcję została ulokowana w Lęborku. Fińska firma Alteams Group planuje zatrudnić tu 300 osób.

– Z wypowiedzi inwestorów rozpatrujących Trójmiasto jako potencjalną lokalizację dla nowych projektów wynika, że najbardziej cenią sobie możliwość pracy w systemie tzw. ONE-STOP-SHOP. Najlepszym partnerem dla nich jest w tym przypadku Invest in Pomerania, która oprócz wspomnianego sposobu pracy oferuje również Project Management dla poszczególnych inwestorów. Drugim atutem jest fakt, że inicjatywa reprezentuje zarówno trzy Trójmiejskie miasta jak i całe województwo, posiadając wiedzę o całym regionie. Jednak najważniejszym atutem, który podkreślają wszyscy, jest indywidualne podejście do każdego inwestora i oferta skrojona na jego potrzeby. Kreatywność i pomysłowość Invest in Pomerania są znane w cały kraju – mówi Paweł Panczyj, Managing Director w Association of Business Service Leaders in Poland.

Podczas oceny Centrów Obsługi Inwestora były brane pod uwagę bardzo różnorodne kryteria.

– Liczył się między innymi czas reakcji na zapytanie inwestora, kompleksowość przygotowanej oferty, a także organizacja i przebieg wizyty inwestora. Bardzo ważny jest pierwszy kontakt z inwestorem. To często od niego zależy, czy dojdzie w ogóle do wizyty w regionie, a więc do kolejnego ważnego etapu w procesie podejmowania decyzji lokalizacyjnej – wyjaśnia Marcin Piątkowski, dyrektor Invest In Pomerania. – Każdy inwestor ma inne potrzeby i oczekiwania, oferta musi więc być dopasowana do indywidualnych wymagań. W tej pracy ważna jest oczywiście wiedza dotycząca możliwości inwestycyjnych regionu w danym sektorze, ale żeby odnieść sukces trzeba posiadać wiedzę zarówno z zakresu ekonomii, marketingu czy psychologii – dodaje Marcin Piątkowski.

– Ja osobiście doceniam we współpracy z Invest In Pomerania fakt, że jej pracownicy są otwarci na sugestie i kreatywni w przedstawianiu zalet swojego regionu. Ta kreatywność i pomysłowość zaowocowała tu dużą ilością projektów jak i zwiększoną rozpoznawalnością regionu poza granicami Polski – dodaje Paweł Panczyj.

Ocenie przez PAIIIZ podlegało także zaplecze merytoryczne posiadane przez Centra Obsługi Inwestora. Każde COI powinno dysponować bazą aktualnych ofert inwestycyjnych z regionu, bazą potencjalnych poddostawców i kooperantów dla inwestorów oraz różnego rodzaju informacjami o potencjale inwestycyjnym województwa w postaci aktualnych raportów opracowań i prezentacji.

Status najlepszego certyfikowanego partnera PAIIIZ to kolejna nagroda, którą w tym roku otrzymało Invest In Pomerania. W lutym br., podczas Poland Outsourcing & Shared Services Awards Gala, Trójmiasto otrzymało prestiżowy tytuł „Best City of the Year” dla sektora BPO/SSC. Trójmiasto wyprzedziło tym samym inne nominowane metropolie: Kraków, Wrocław i Poznań. Nagroda została przyznana Trójmiastu w uznaniu dla rozwoju lokalnego sektora BPO/SSC. Pomorze w ostatnim czasie jest jedną z wiodących lokalizacji inwestycji w centra usługowe. Przypomnijmy w ostatnim czasie rozpoczęły tu swoją działalność takie marki z sektora BPO/SSC jak: Bayer, WNS, Misys, OIE Support, Metsä, Group czy Kemira.

Źródło: Invest In Pomerania