Internauci są skłonni płacić za wymarzone konto bankowe

Internauci są skłonni płacić za wymarzone konto bankowe
Fot. stock.adobe.com/ipopba
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do 5 złotych miesięcznie - to kwota, którą klienci są w stanie zapłacić za prowadzenie konta, które spełniałoby wszystkie ich oczekiwania i potrzeby. Dla blisko 90 proc. klientów kluczowe znaczenie dla oceny oferty banku ma gwarancja niezmienności opłat. Poza kwestią opłat najważniejszą cechą optymalnego konta jest dobra i bezpieczna bankowość internetowa - to główne wnioski z badania przeprowadzonego w ramach akcji Miliony Polaków, w którym udział wzięło ponad 22 tysiące osób. Akcja organizowana była przez porównywarkę finansową Comperia.pl przy wsparciu Związku Banków Polskich oraz Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych.

Akcja Miliony Polaków to jedno z największych badań opinii publicznej o produktach bankowych, w ramach którego 22 tysiące internautów wyraziło swoją opinię na temat najbardziej użytecznego konta bankowego. Dzięki wynikom badania możliwe jest zdefiniowanie cech idealnego konta osobistego. – Bardzo cieszy nas skala zainteresowania projektem. Internauci licznie odpowiedzieli na nasze pytania i wskazali, jakie są ich oczekiwania względem kont osobistych – mówi Karol Wilczko, wiceprezes Comperia.pl, współorganizator akcji – Najważniejsze wnioski z tego badania przekazane zostały Związkowi Banków Polskich, który zadeklarował przedstawienie głosu klientów środowisku bankowemu. Wierzymy, że zostanie on wysłuchany- dodaje.

Internauci mieli możliwość wypowiedzenia się na temat kluczowych zagadnień związanych z kontami osobistymi. Pytania dotyczyły m.in. aktualnie posiadanych rachunków i poziomu zadowolenia z nich, oczekiwań klientów dotyczących idealnego konta bankowego oraz preferowanych metod płatności.

– Badanie to cenne źródło informacji dla środowiska bankowego. Zależy nam, aby dobrze znać preferencje i oczekiwania klientów. Wierzymy, że opinie i wnioski zebrane w akcji Miliony Polaków będą mogły stać się inspiracją przy tworzeniu przyszłych ofert produktowych- mówi – mówi Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, który jest patronem merytorycznym akcji.

Co najmniej dwa rachunki bankowe

Jak wynika z badania, większość internautów korzystających z usług bankowych posiada więcej niż jeden rachunek (66 proc.). Jednocześnie ponad 80 proc. korzysta aktywnie tylko z jednego lub dwóch z nich. Na większą liczbę posiadanych rachunków wpływa wyższy wiek, wyższy poziom wykształcenia, a także miejsce zamieszkania. Mężczyźni znacznie częściej reprezentują grupę „multirachunkowców”. Tylko jedno konto (ROR) częściej posiadają kobiety, respondenci posiadający dzieci oraz osoby zamieszkujące małe miasteczka i wsie.

Zdecydowana większość uczestników badania jest zadowolona z posiadanego obecnie rachunku. Najwyżej oceniany jest poziom aktualnie ponoszonych opłat za konto. Najbardziej negatywie odbierane jest natomiast oprocentowanie rachunku (38 proc.). Jednocześnie prawie 70 proc. badanych wskazało, że wysokość oprocentowania Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego ma dla nich kluczowe znaczenie w ocenie oferty rachunku. Wśród różnego rodzaju opłat związanych z prowadzeniem rachunku, najwyższą akceptację badani deklarowali dla aktualnych opłat za wypłaty z bankomatów.

Rachunek idealny do 5 zł

Za optymalny dla siebie rachunek większość ankietowanych byłaby skłonna zapłacić maksymalnie do 5 złotych, przy czym dwie trzecie oczekuje, że będzie to koszt jak najniższy – do 3 zł. Jednocześnie dla prawie 80 proc. badanych kluczowe znaczenie dla oceny oferty rachunku ma gwarancja niezmienności opłat. Wśród niezwiązanych z opłatami cech konta internauci wskazali również łatwą i przejrzystą bankowość internetową oraz zwrot części wydatków kartą („moneyback”).

– Internauci są w zdecydowanej większości zadowoleni ze swojego rachunku bankowego, w tym z poziomu ponoszonych opłat. Oczywiście ich idealne konto powinno być całkowicie darmowe, ale praktycznie wszyscy uczestnicy badania deklarują, że są skłonni ponieść niewielką opłatę za korzystanie z rachunku, który będzie spełniał ich oczekiwania. Okazuje się, że funkcjonalność jest w przypadku konta bankowego ważniejsza niż jego cena – podsumowuje Karol Wilczko z Comperia.pl

Większość respondentów jest gotowa na otwieranie rachunku w ramach zdalnego procesu (59 proc.), jednak badanie ujawnia różne preferencje odnośnie poszczególnych etapów zawierania umowy. Mężczyźni i osoby z wyższym wykształceniem częściej deklarują chęć skorzystania z całkowicie zdalnej obsługi tego procesu. Ciągle duża jest jednak grupa osób, które chcą zakładać rachunki w oddziałach, a podpisanie umowy poprzedzić wyczerpującą rozmową z doradcą (47 proc.). Należą do niej głównie kobiety, emeryci i osoby zarabiające poniżej średniej krajowej.

Dwie trzecie badanych (65,6proc.) oczekuje od banków pomocy w formalnościach związanych z przenoszeniem rachunku i eksportem danych ze starego rachunku.

Najczęściej płacimy kartą

Internauci cenią możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych. Płatności kartą płatniczą są zdecydowanie najchętniej wybieraną metodą (60 proc.), dodatkowo 10 proc. wskazuje na dokonywanie najczęściej transakcji kartą kredytową. „Plastikowy pieniądz” dystansuje korzystanie z gotówki (13 proc.) oraz przelewów internetowych (11 proc.). Blisko połowa badanych płacąc kartą wydaje ponad 500 zł miesięcznie, a jedna piąta między 300 a 500 zł.

Dla 77 proc. badanych funkcja płatności zbliżeniowych jest kluczowa i zdecydowanie zwiększa ich skłonność do płacenia kartami. Większość deklaruje także wysokie poczucie bezpieczeństwa przy korzystaniu z tego rodzaju płatności (ok. 60 proc). Obawy związane z płatnościami zbliżeniowymi nie różnią się od tych, jakie wiążą się z płatnościami kartowymi jako takimi. Główną z obaw jest wykorzystanie środków z konta przez osobę, która w nieuprawniony sposób wejdzie w posiadanie karty.

Większość badanych twierdzi, że wie jakie kryteria (kwota wypłat, liczba transakcji itd.) musi spełnić, aby być zwolnionym z opłat za korzystanie z karty lub korzystanie z rachunku (62 proc.). Kwota, jaką badani są w stanie zaakceptować jako koszt karty, której nie będą aktywnie używać to dla większości maksymalnie 2 zł (70,3 proc.), tylko co piąty badany wskazał do 5 zł.

– Konto jest podstawowym produktem bankowym. Wyniki badania pokazują, że klienci oczekują, aby jak najwięcej usług z nim związanych było dostępnych nieodpłatnie, ale równocześnie za dobrą jakość są skłonni zapłacić. Ciekawym kompromisem jest możliwość uniknięcia określonych opłat za aktywność, dzięki takiemu „porozumieniu” między klientem a bankiem, obie strony mogą odnosić korzyści ze współpracy – mówi Magdalena Suchanek, dyrektor zarządzająca departamentami PR i Komunikacji oraz Voice of Customer w eurobanku – Wyniki badań opisujących oczekiwania klienta są dla nas istotną inspiracją przy rozwijaniu oferty – dodaje.

Projekt Miliony Polaków powstał dzięki współpracy porównywarki finansowej Comperia.pl, Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych oraz Związku Banków Polskich. Akcję wsparło także 5 banków: Alior Bank, BOŚ Bank, Credit Agricole, Eurobank oraz PlusBank.

Źródło: ZBP