Inter o błędach medycznych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

karta.zdrowia.01.250x167Tylko w ciągu trzech miesięcy 2013 r. przeciwko polskim placówkom medycznym pacjenci złożyli w sumie ponad sto pozwów - podaje Inter. Głównie dotyczyły one zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby. Lista zarzutów, którym muszą stawić czoła placówki medyczne, z roku na rok jest coraz dłuższa.

Osoba poszkodowana ma na złożenie pozwu 3 lata od chwili, w której dowiedziała się o szkodzie i osobie (placówce) zobowiązanej do jej naprawienia. Jeśli o szkodzie dowiemy się np. dopiero po wystąpieniu objawów choroby, to trzyletni termin biegnie od dnia ich ujawnienia się oraz od dowiedzenia się, w której placówce doszło do szkody” – mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w Interze. „Rośnie również wysokość zasądzanych przez polskie sądy zadośćuczynień, które jeszcze kilka lat temu były mniejsze. Chodzi tu o zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej z tytułu bólu i cierpienia, a w przypadku zgonu pacjenta – dla jego rodziny. Odszkodowanie jako drugi element pokrywać ma koszty leczenia, ewentualnej rehabilitacji czy niezdolności do pracy spowodowanej chorobą” – dodaje.

Źródło: PIU