Insurance Europe przekazuje dalsze informacje dotyczące FATCA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

insurance.europe.01.250x161Insurance Europe po raz kolejny przekazała grupie roboczej art. 29 ds. ochrony danych notę informacyjną dotyczącą swoich obaw związanych z wymogami sprawozdawczymi przewidzianymi w amerykańskiej ustawie o zgodności podatków od rachunków zagranicznych (FATCA), która ma wejść w życie w styczniu 2013 roku.

Przekazana w dniu 1 marca nowa nota informacyjna dotyczy przekazywania informacji na temat posiadaczy rachunków w USA.Insurance Europe poinformowała działającą w ramach grupy roboczej grupę ds. rynków finansowych o związanych z tym problemach, podkreślając, że jej zdaniem ubezpieczyciele nie zawsze będą dysponować wymaganymi informacjami, które przewiduje ustawa, i  że przekazując takie dane będą naruszać przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w UE.Grupa robocza jest niezależnym organem powołanym przez  instytucje zajmujące się ochroną danych, który doradza Komisji Europejskiej. Działająca w jej ramach grupa ds. rynków finansowych ma przedstawić ocenę FATCA pod koniec marca. W dniu 13 stycznia Insurance Europe przekazała grupie roboczej swoje ogólne obawy dotyczące wymogów informacyjnych i sprawozdawczych przewidzianych w ustawie FATCA.

Źródło: PIU