Instytut Ifo o wpływie wojny w Ukrainie na gospodarkę niemiecką

Instytut Ifo o wpływie wojny w Ukrainie na gospodarkę niemiecką
Fot. stock.adobe.com / gopixa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mający siedzibę w Monachium Instytut Ifo przedstawił prognozę gospodarczą dla Niemiec, uwzględniającą skutki wojny na Ukrainie, sankcji nałożonych na Rosję i zaburzeń na rynku surowców energetycznych. Ponieważ gospodarka polska jest mocno powiązana z niemiecką, prognoza Ifo w pewnym sensie dotyczy także Polski, podkreśla Witold Gadomski.

Przed agresją rosyjską na Ukrainę gospodarka niemiecka znajdowała się w fazie ożywienia po recesji, spowodowanej pandemią Covid 19. W czwartym kwartale 2021 roku rozpoczął się wzrost, który był kontynuowany w styczniu i lutym 2022 roku.

Wybuch wojny 24 lutego zmienił  sytuację gospodarczą w Niemczech.

Więcej najnowszych wiadomości na temat wojny w Ukrainie >>>

Spadek koniunktury w marcu: inflacja, ceny energii

W całym I kwartale 2022 roku zanotowano prawdopodobnie wzrost PKB, ale w marcu doszło do pogorszenia koniunktury. Produkcja przemysłowa mocno ucierpiała, ponieważ wiele dużych firm ograniczyło produkcję i przeszło na czas pracy w niepełnym wymiarze godzin. Sprzedaż detaliczna również ucierpiała z powodu gwałtownego wzrostu cen energii.

Wbrew oczekiwaniom inflacja nie spadła ‒ ceny konsumpcyjne, w szczególności ceny energii i żywności, nadal rosły w szybkim tempie. Zmniejsza to siłę nabywczą gospodarstw domowych i osłabia ożywienie w wydatkach konsumenckich. Ogólnie szacuje się, że wzrost cen konsumpcyjnych w samym tylko pierwszym kwartale spowodował utratę siły nabywczej o około 6 mld euro.

Czas trwania i wynik wojny oraz dalszy rozwój sankcji wobec Rosji są trudne do oszacowania, co zwiększa niepewność i wpływa na obecne i oczekiwane ceny surowców energetycznych. To zmniejsza skłonność firm i gospodarstw domowych do wydatków inwestycyjnych.

Czytaj także: Putin zmienia mix energetyczny Niemiec

Dwa scenariusze Ifo dla niemieckiej gospodarki

Z uwagi na niepewności co do dalszego przebiegu wojny, w prognozie Ifo uwzględniono dwa scenariusze.

W scenariuszu bazowym ceny surowców osiągnęły już szczyt i w kolejnych miesiącach będą spadać. Wąskie gardła i niepewność podaży tylko chwilowo osłabiają niemiecką gospodarkę. W scenariuszu tym PKB wzrośnie w roku 2022 o 3,1%, a w 2023 o 3,3%.  

W scenariuszu alternatywnym sytuacja ulegnie w nadchodzących miesiącach  pogorszeniu. Ceny rynkowe energii będą rosły, osiągają szczyt dopiero w połowie roku. Następnie zaczną spadać, ale pozostaną powyżej wcześniejszych oczekiwań rynkowych. Do połowy roku utrzyma się wysoka niepewność i wąskie gardła, co wpływać będzie negatywnie na wzrost gospodarczy, który wyniesie w 2022 roku 2,2%, a w 2023 roku 3,9%.

Wysokie ceny surowców wpłyną na inflację, W scenariuszu bazowym wyniesie ona w 2022 roku  5,1%, a w alternatywnym 6,1%. W roku 2023 inflacja spadnie do 1,8% w scenariuszu bazowym i 2,2% w scenariuszu alternatywnym.

Prognoza jest obarczona dużym ryzykiem. Wysoki stopień niepewności dotyczy przede wszystkim dalszego przebiegu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Dlatego  możliwe są scenariusze kryzysowe. W szczególności może dojść do przerwy w dostawach energii z Rosji, co w krótkim okresie spowodowałoby znacznie większe szkody gospodarcze.

Czytaj także: Niemcy utworzą specjalny fundusz dla Bundeswehry w wysokości 100 mld euro, wybudują terminale LNG

Źródło: aleBank.pl