ING Bank Śląski: 669 mln zł zysku netto w IV kw. 2021 roku; powyżej oczekiwań

ING Bank Śląski: 669 mln zł zysku netto w IV kw. 2021 roku; powyżej oczekiwań
Fot. stock.adobe.com/Björn Wylezich
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2021 roku wzrósł do 669 mln zł z 313,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Wynik okazał się 8 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 619 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 416,4 mln zł wobec 1 154,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 476 mln zł wobec 431,7 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 201,65 mld zł na koniec 2021 r. wobec 186,59 mld zł na koniec 2020 r.

W całym 2021 r. bank miał 2 308,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 337,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za cztery kwartały 2021 r.

„Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za cztery kwartały 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

* wynik na działalności podstawowej wzrósł o 10,5% do 6 867,6 mln zł, w tym:

     – wynik z tytułu odsetek wzrósł o 9,4% do 4 969,7 mln zł,

     – wynik prowizyjny poprawił się o 20,7% do 1 844,8 mln zł,

* koszty ogółem wzrosły o 7,3% do 2 964,5 mln zł,

* wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 22,6% do 3 331,3 mln zł,

* odpisy na oczekiwane straty kredytowe spadły o 60,7% do 316 mln zł,

* zysk brutto wzrósł o 57,7% do 3 015,3 mln zł,

* zysk netto wzrósł o 72,6% do 2 308,3 mln zł,

* zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 13,6% w porównaniu z 7,6% w ub.r.,

* wskaźnik koszty/dochody wyniósł 43,2% w porównaniu z 44,5% w ub.r.,

* marża odsetkowa netto osiągnęła poziom 2,58% w porównaniu z 2,63% w ub.r.,

* łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,08% w porównaniu z 19,52% w ub.r.” – wymieniono w raporcie.

Czytaj także: Fitch podwyższył perspektywę ratingu ING Banku Śląskiego do stabilnej >>>

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 2 308,3 mln zł wobec 1 337,6 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski zamierza rekomendować przeznaczenie ok. 30 proc. zysku na dywidendę za 2021

Zarząd ING Banku Śląskiego zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy ok. 30% zysku jednostkowego banku za 2021 rok, podał bank.

Czytaj także: ING Bank Śląski zakłada wypłaty dywidend w wysokości do 50 proc. rocznego zysku >>>

„Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia kryteria i wymogi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za rok 2021. Niemniej jednak, bank nie otrzymał jeszcze indywidualnego zalecenia dywidendowego KNF za 2021 rok, co może mieć wpływ na możliwość wypłaty dywidendy w proponowanej wysokości. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową banku, jak i jego plany rozwoju” – czytamy w komunikacie.

591 wniosków o ugody od frankowiczów, 170 porozumień

ING Bank Śląski otrzymał do końca stycznia br. 591 wniosków dotyczących ugód z posiadaczami kredytów frankowych, odnośnie ugód w oparciu o założenia przewodniczącego KNF i w tym czasie zawarł 170 takich ugód, podał bank.

„25 października 2021 roku uruchomiliśmy program ugód w oparciu o założenia przewodniczącego KNF. Od 25 października do 31 grudnia 2021 roku nasi klienci złożyli 522 wniosków o ugodę i zawarliśmy 147 ugód w ramach programu (na koniec stycznia 2022 roku było to odpowiednio 591 i 170). Na koniec 2021 roku mieliśmy 3,9 tys. aktywnych kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF” – czytamy w prezentacji wynikowej banku.

Czytaj także: W ING Banku Śląskim frankowicze będą mogli zamienić kredyty frankowe na złotowe >>>

Liczba spraw spornych w zakresie walutowych kredytów hipotecznych w ING BSK wzrosła do 755 w IV kw. 2021 r. z 701 kwartał wcześniej, a ich wartość – odpowiednio do 197,8 mln zł ze 181 mln zł.

Wartość rezerwy na aktywny portfel walutowych kredytów hipotecznych wynosiła w IV kw. ub.r. 345,6 mln zł (poziom rezerwy stanowił 41% w relacji do wartości portfela kredytów walutowych) wobec  314,3 mln zł kwartał wcześniej (odpowiednio: 37%wartości portfela).

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły 56 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 0,4 mln zł kwartał wcześniej, podano także.

755 spraw sądowych związanych z portfelem kredytów frankowych

Na 31 grudnia 2021 roku przeciwko bankowi toczyło się 755 spraw sądowych związanych z portfelem kredytów indeksowanych do CHF (odpowiednio 701 oraz 450 spraw na 30 września 2021 roku), podano także w raporcie.

„Na 31 grudnia 2021 roku niespłacony kapitał kredytów, których dotyczyły przedmiotowe postępowania wynosił 197,8 mln zł (odpowiednio: 180,8 mln zł oraz 129,6 mln zł na 30 września 2021 roku i na koniec roku 2020). Do tej pory do banku nie wpłynął żaden pozew zbiorowy, jak również żadna z klauzul stosowanych przez bank w umowach nie została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych” – czytamy w raporcie.

Na koniec IV kw. 2021 roku wartość netto portfela walutowych kredytów hipotecznych grupy wynosiła 480,1 mln zł, z czego 468,8 mln zł stanowiła wartość portfela kredytów indeksowanych do CHF (odpowiednio: 516,7 mln zł i 504,4 mln zł na 30 września 2021 roku oraz 600,7 mln zł i 584,9 mln zł na koniec roku 2020), podano także.

Podwyżki stóp procentowych zwiększą wynik odsetkowy w 2022 r. o 700-900 mln zł

ING Bank Śląski szacuje, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych podwyższą wynik odsetkowy banku w 2022 roku o 700-900 mln zł- poinformowała wiceprezes banku Bożena Graczyk.

„Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie zmiany stóp procentowych, które miały miejsce od października do stycznia (…), to szacujemy – przy wielu niewiadomych i wielu czynnikach, które mogą modyfikować ten wpływ – ten wpływ na wynik odsetkowy w 2022 roku na poziomie miedzy 700 mln zł a 900 mln zł” – powiedziała Graczyk.

ING Bank Śląski liczy się z dalszym wzrostem wynagrodzeń w związku z wysoką inflacją

ING Bank Śląski w związku z wysoką inflacją w kolejnych latach zakłada dalszy wzrost wynagrodzeń w banku – poinformował prezes banku Brunon Bartkiewicz.

„Bank będzie to robił (podnosił wynagrodzenia – przyp. red.), co przy tych poziomach inflacji będzie oznaczało, że nie tylko koszty wynagrodzeń rosną w 2021 roku, ale będą także rosły w 2022 roku, a wszystko na to wskazuje że i w roku 2024 roku” – powiedział Bartkiewicz.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES