ING Bank Śląski: 378,8 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. Kredyty wzrosły do 100,64 mld

ING Bank Śląski: 378,8 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. Kredyty wzrosły do 100,64 mld
ING Bank Śląski - Siedziba w Katowicach (fot. ING Bank Śląski)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
ING Bank Śląski odnotował 378,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 375,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#INGBankSlaski odnotował 378,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. #ING @INGBankSlaski

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 961,2 mln zł wobec 868,9 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 316,5 mln zł wobec 309,9 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 134,1 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 122,29 mld zł na koniec III kw. 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 1 073,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 036,3 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 073,7 mln zł wobec 1 036,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na koniec września br. wyniósł 15,24% wobec 16,71% rok wcześniej. Wskaźnik ROE wyniósł odpowiednio: 12,1% wobec 11,8%, a ROA – odpowiednio: 1,1% wobec 1,1%.

Marża odsetkowa wyniosła 2,94% wobec 2,93% kwartał wcześniej i 2,85% rok wcześniej.

Wskaźnik kosztów do dochodów

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł w tych okresach odpowiednio: 45,5% wobec 45,4%.

 

Kredyty ING Banku Śląskiego wzrosły o 15% r/r

Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 15% w skali roku i o 5% w ujęciu kwartalnym do 100,64 mld zł na koniec III kw. br. Udział kredytów nieregularnych (w etapie 3) wyniósł 2,8% w III kw. br. wobec 3% kwartał wcześniej, natomiast w III kw. 2017 r. wskaźnik NPL wynosił 2,7% rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej.

Wolumen kredytów dla klientów korporacyjnych (łącznie z leasingiem i faktoringiem) zwiększył się o 10% w skali roku do 56,86 mld zł na koniec września. Wzrost kwartalny sięgnął 5%.

Wolumen kredytów dla klientów bankowości detalicznej wzrósł o 22% r/r do 43,78 mld zł, w tym kredyty hipoteczne wzrosły w tym czasie o 22% do 31,99 mld zł. W skali kwartału wzrost sięgnął odpowiednio 4% i 5%.

„W trzecim kwartale portfel kredytowy banku przekroczył poziom 100 mld zł, z czego ponad 51 mld zł przyrostu przypada na ostatnie pięć lat. Pod tym względem ING Bank Śląski rozwija się szybciej niż inne podmioty na rynku. Na koniec września br. udział na rynku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł 6,18%, a kredytów korporacyjnych 11,05%. W obu przypadkach to o ok. 3 pkt proc. więcej niż pięć lat temu. W minionych trzech kwartałach br. bank osiągnął najwyższy w swojej historii przyrost akcji kredytowej, który wyniósł 12,2 mld zł. Dynamicznemu finansowaniu polskiej gospodarki przez ING Bank Śląski towarzyszy dobra dywersyfikacja portfela kredytowego oraz jego odpowiednia jakość – dwa razy lepsza niż na rynku” – powiedział prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz, cytowany w komunikacie.

Udział rynkowy w złotówkowych kredytach hipotecznych wynosi 10,1%, a udział w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych po trzech kwartałach 2018 roku wynosi 16,8%, podał bank w prezentacji.

Bank poinformował też, że w I kw. udzielił 1,2 mld zł pożyczek gotówkowych, co stanowi wzrost o 24% w skali roku i łącznie 3,8 mld zł w okresie trzech kwartałów br. 79% kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych oraz 64% dla przedsiębiorców zostało sprzedanych w kanale internetowym.

„W ciągu trzech kwartałów br. bank osiągnął wysoki 12% przyrost depozytów. Liczba klientów detalicznych wzrosła o 290 tys. do 4,76 mln, a klientów korporacyjnych o 6 tys. do 60 tys. ING wspierając cyfryzację polskiej gospodarki oraz realizując strategię koncentrującą się na potrzebach klienta oraz nowoczesnych produktach wprowadził bramkę płatniczą imoje wraz z usługą Twisto dla sklepów internetowych. Obecnie korzysta z niej już ponad 244 sklepów” – wskazał także prezes.

Depozyty wyniosły 108,6 mld zł na koniec września

Depozyty ogółem wyniosły 108,6 mld zł na koniec września, co oznacza wzrost o 12% w skali roku i o 1% w ujęciu kwartalnym. Depozyty klientów detalicznych zwiększyły się o 13% r/r do 74,37 mld zł, zaś depozyty klientów korporacyjnych wzrosły w tym czasie o 9% do 34,23 mld zł.

Bank podał, że pozyskał brutto 105 tys. nowych klientów detalicznych w III kw. i łącznie 328 tys. w okresie trzech kwartałów, a ich łączna liczba wyniosła 4,76 mln na koniec września. W bankowości korporacyjnej przyrost liczby klientów wyniósł 8,4 tys. po trzech kwartałach, w tym 2,2 tys. w sposób zdalny (w samym III kw. odpowiednio: 2,8 tys. i 718), co łącznie daje 60 tys. klientów korporacyjnych.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Źródło: ISBnews