Inflacja w krajach OECD najwyższa od 25 lat

Inflacja w krajach OECD najwyższa od 25 lat
Fot. stock.adobe.com/everythingpossible
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W listopadzie 2021 roku inflacja w krajach OECD w porównaniu z listopadem 2020 roku wyniosła 5,8% i była najwyższa od maja 1996 roku, pisze Witold Gadomski.

Od blisko 40 lat jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w krajach wysoko rozwiniętych inflacja jest zjawiskiem mało znaczącym. Występuje głównie w krajach rozwijających się, które prowadzą nieodpowiedzialną politykę pieniężną lub/i fiskalną.

Obecnie mamy do czynienia z inflacją, przekraczającą 5% w wielu, choć nie we wszystkich,  krajach należących do OECD – organizacji grupującej kraje bogatsze.   

W listopadzie 2021 roku inflacja w krajach OECD (w porównaniu z listopadem 2020 roku) wyniosła 5,8% i była najwyższa od maja 1996 roku.

Dla porównania – w październiku 2021 roku wynosiła 5,2%, a w listopadzie 2020 roku zaledwie 1,2%.  

Wzrost cen energii najwyższy od 42 lat

Wzrost inflacji był szczególnie silny w Stanach Zjednoczonych, gdzie wskaźnik wzrostu cen wyniósł 6,6% (w październiku 6,2%) i był najwyższy od czerwca 1982 roku.

W strefie euro inflacja wyniosła w listopadzie 4,9%. W październiku 2021 roku wynosiła 4,1%, a w listopadzie 2020 roku minus 0,3%.

W ciągu roku (od listopada 2020 do listopada 2021 roku) ceny energii wzrosły w krajach OECD o 27,7% ( w październiku 2021 roku było to 24,3%). Wzrost ten był najwyższy od czerwca 1980 roku.

Ceny żywności były w listopadzie 2021 roku w krajach OECD wyższe o 5,5% niż rok wcześniej. W październiku 2021 roku wskaźnik ten wynosił 4,6%.

Inflacja bazowa wyłączeniem cen żywności i energii wyniosła w krajach OECD w listopadzie 2021 r. (w porównaniu z listopadem 2020 roku) 3,8%.

Inflacja w krajach G7 i G20

W listopadzie 2021 roku inflacja liczona rok do roku wzrosła w porównaniu z październikiem we wszystkich krajach G7, z wyjątkiem Kanady, gdzie utrzymała się na poziomie 4,7%.

Wzrosła:

w Stanach Zjednoczonych z 6,2% do 6,8%;

w Niemczech z 4,5% do 5,2%;

w Wielkiej Brytanii z 3,8% do 4,6%;

we Włoszech z 3,0% do 3,7%;

we Francji z 2,6% do 2,8%;

w Japonii z 0,1% do 0,6%.

We wszystkich krajach G7 inflacja w okresie od listopada 2020 r. do listopada 2021 r. była w dużej mierze napędzana przez wzrost cen energii, które podniosły ogólny wskaźnik wzrostu cen o od 1,2 pkt proc. w Wielkiej Brytanii do 2,6 pkt proc. we Włoszech.

W grupie krajów G20, z których większość należy do OECD, inflacja liczona rok do roku wzrosła w z 5,3% w październiku 2021 roku do 5,9% w listopadzie 2021 roku.

Wśród krajów G20 spoza OECD 12-miesięczna inflacja najwyższa była w Argentynie, gdzie w listopadzie wyniosła 51,2% (w porównaniu z 52,1% w październiku), w Brazylii (10,7% w listopadzie i w październiku) i w Rosji (wzrost z 8,1% w październiku do 8,4% w listopadzie).

W Chinach wyniosła 2,3%, a w Indiach 4,8%.

Wzrost cen w stosunku do danego miesiąca roku 2020:

Źródło: W.Gadomski
Źródło: aleBank.pl