Inflacja w grudniu wyniosła 8,3 procent?

Inflacja w grudniu wyniosła 8,3 procent?
Fot. stock.adobe.com /Rochu_2008
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W piątek 7 stycznia Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za grudzień.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. wzrosły w Polsce o 8,3 procent rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,6 procent – wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes.

Najniższy w ankiecie wskazany poziom inflacji to 7,9, a najwyższy 8,6 procent.
Ekonomiści szacują, że inflacja bazowa w grudniu wyniosła 5,1 procent

Zdaniem ekonomistów Banku Pekao, odczyt wskaźnika CPI może być wyższy od konsensusu, co sprzyjałoby utrzymaniu dotychczasowych trendów na rynku walutowym oraz rynku długu.

„Spodziewamy się kolejnego solidnego wzrostu cen (8,6 proc. rdr, powyżej konsensusu) i realizacja naszej prognozy będzie podtrzymywać ostatnie trendy z rynku walutowego i rynków stopy procentowej” – ocenili.

Pełne dane dotyczące inflacji w grudniu GUS przedstawi 14 stycznia.

W listopadzie 2021 roku inflacja liczona rok do roku wynosiła 7,8 procent, o jeden punkt procentowy więcej niż w październiku.

Źródło: PAP BIZNES