Indywidualne ubezpieczenia szkolne w ofercie PZU

Indywidualne ubezpieczenia szkolne w ofercie PZU
Źródło: PZU
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozpoczął się rok szkolny. Rodzice lub opiekunowie powinni pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu dla swoich pociech. Mogą to zrobić samodzielnie lub skorzystać z umowy zawartej przez placówkę oświatową.

Szkoły preferują dobrowolne #ubezpieczenia grupowe z niskimi sumami ubezpieczenia i wąskim zakresem #PZU #ubezpieczenie #szkoła @GrupaPZU

Szkoły preferują dobrowolne ubezpieczenia grupowe z niskimi sumami ubezpieczenia i wąskim zakresem. Sprawia to, że ubezpieczenie jest tanie. Jednak w razie urazów, świadczenia będą bardzo niskie.

Rodzice mogą jednak dodatkowo indywidualnie ubezpieczyć swoją pociechę, obok ochrony proponowanej przez szkołę, lub zrezygnować w ogóle z ubezpieczenia w szkole. Przede wszystkim powinni zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). Warto zwrócić uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia i sposób wyliczenia świadczeń oraz zakres ochrony podstawowej i dodatkowej.

Indywidualna polisa dla ucznia

Rodzic, który kupi indywidualną polisę ma wpływ na zakres i wysokość sumy ubezpieczenia swojego dziecka. Może też wybrać pakiet dodatkowych świadczeń. A lepsze ubezpieczenie, to wyższe świadczenia finansowe w razie wypadku. Ubezpieczenie to można wykupić w dowolnym momencie roku, choćby przy okazji zawierania każdej innej umowy ubezpieczenia  majątkowego, komunikacyjnego czy turystycznego.

W ramach ubezpieczenia PZU NNW Edukacja ochrona obejmuje każde dziecko a pełnoletnie aż do 25. roku życia pod warunkiem, że się uczy. Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę przez cały rok i na całym świecie: w domu, w szkole, w drodze, na zajęciach pozalekcyjnych, a także podczas wakacji, ferii, świąt, wyjazdów na kolonię, obóz czy wycieczkę szkolną. PZU odpowiada za wypadki powstałe w wyniku uprawiania sportów, w tym także wyczynowo. W podstawowym zakresie uczniowie ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwego wypadku, w tym złamania, zwichnięcia, wstrząśnienia mózgu, oparzenia, pogryzienia, użądlenia, porażenia prądem czy wybicia zęba.

Do polisy można dokupić świadczenia dodatkowe: zwrot kosztów leczenia, w tym kosztów rehabilitacji, a także ryczałt za czasową niezdolność do nauki, diety za pobyt w szpitalu po wypadku lub w razie choroby, jak również zwrot kosztów dostosowania mieszkania związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Szeroki zakres pomocy w razie wypadku

Warto zwrócić uwagę na szeroki zakres całodobowych usług assistance, które przysługują bez względu na zakres ochrony i wysokość sumy ubezpieczenia. Ubezpieczeni często zapominają skorzystać z tej pomocy. A tymczasem, w razie wypadku, PZU zorganizuje i opłaci pomoc oraz transport medyczny, wizytę lekarza, pielęgniarki lub dziecka w placówce medycznej, zapewni dostawę lekarstw przepisanych przez lekarza. W razie potrzeby zorganizuje również rehabilitację i zapewni opiekę pielęgniarki w domu po ponad dwudniowym pobycie w szpitalu. Tym dzieciom, które będą tego wymagały, PZU zapewni pomoc psychologa.

Uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych), który po wypadku nie może chodzić do szkoły dłużej niż 10 dni, PZU zorganizuje i pokryje koszty indywidualnych korepetycji z wybranych dwóch przedmiotów.

Wyższa suma ubezpieczenia to wyższe świadczenie

Przy wyższej sumie ubezpieczenia poszkodowany uczeń dostanie świadczenia, których wysokość nie będzie już symboliczna. Przykładowo, uczeń, który złamie ząb stały, otrzyma przy sumie ubezpieczenia  100 tys. zł – 500 zł, a ubezpieczony na 200 tys. zł – 1 000 zł. Poza tym, PZU zwróci koszty odbudowy stomatologicznej zęba do 200 zł, a uczniowi który ma wykupiony zakres dodatkowy – zwróci także inne koszty leczenia, np. zapłaci za RTG, czy za środki przeciwbólowe jeśli zostaną przepisane przez lekarza.

Przy zwichnięciu nogi, w przypadku polisy w podstawowym zakresie uczeń ubezpieczony na 100 tys. zł otrzyma 4000 zł, a ubezpieczony na 200 tys. zł – 8000 zł. Oprócz tego PZU zwróci mu koszty zakupu kul, ortezy czy innych przedmiotów ortopedycznych.

Ponadto, w ramach świadczeń dodatkowych, jeśli uczeń będzie musiał jeździć na rehabilitację ponad 100 km w jedną stronę, to PZU pokryje także koszty jego zakwaterowania i osoby bliskiej do wysokości 150 zł za osobę przez 10 dni. Ponadto będzie mu przysługiwać świadczenie za każdy dzień niezdolności do nauki, jeśli będzie nieobecny w szkole ponad 14 dni, maksymalnie za 180 dni. Wysokość tego świadczenia zależy od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej dla tego świadczenia.

Na co zwrócić uwagę?

Należy sprawdzić, czy wypłata świadczeń nie pomniejsza sumy ubezpieczenia, czyli czy suma ubezpieczenia dotyczy jednego zdarzenia czy wszystkich zdarzeń w trakcie ubezpieczenia.

Trzeba pamiętać, że dziecko jest ubezpieczone na daną sumę ubezpieczenia, ale otrzyma świadczenie, które jest cząstkową wartością tej kwoty. Im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższe świadczenie. Świadczenie w wysokości całej sumy ubezpieczenia będzie się należało w razie najtragiczniejszych zdarzeń: śmierci lub całkowitej niepełnosprawności.

Należy także zapoznać się z ograniczeniami oraz wyłączeniami odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.

Na koniec pamiętajmy, że po wypadku niezbędne są dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia oraz poniesione koszty, m.in. wypis ze szpitala/izby przyjęć, kopia karty leczenia, wyniki badań, rachunki dokumentujące poniesione koszty, zaświadczenie lekarskie o niezdolności do nauki. Brak tych dokumentów może ograniczyć lub uniemożliwić wypłatę odszkodowania.

Źródło: PZU