Indeks Pengab we wrześniu osiągnął poziom 26,6 pkt. Słabnie dynamika wzrostu

Indeks Pengab we wrześniu osiągnął poziom 26,6 pkt. Słabnie dynamika wzrostu
Fot. stock.adobe.com/Roman Levin
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
We wrześniu indeks Pengab osiągnął poziom 26,6 pkt. i jest to wynik jedynie o 0,1 pp wyższy od sierpniowego pomiaru.

Indeks #Pengab od kilku miesięcy zachowuje dużą stabilność, a miesięczne wahania ocen szczegółowych jedynie nieznacznie wpływają na poziom tego wskaźnika #banki #ZBP #KantarTNS

Główny indeks badania, indeks Pengab, od kilku miesięcy zachowuje dużą stabilność, a miesięczne wahania ocen szczegółowych jedynie nieznacznie wpływają na poziom tego wskaźnika.

„W wymiarze szczegółowym na uwagę zasługuje istotny spadek ocen rynku kredytów gospodarstw domowych. Zarówno kredyty konsumpcyjne jak i kredyty mieszkaniowe zmniejszyły swoją wartość o 12 pp. W prognozie sześciomiesięcznej. Nieznacznie wzrosły również wskaźniki związane z oceną kredytów zagrożonych, w przypadku kredytów przedsiębiorstw jest to wzrost o 6 pkt. Natomiast kredytów gospodarstw domowych o 9 pkt. Chociaż sześciomiesięczne prognozy ekonomicznie istotnie nie zmieniały się w perspektywie miesięcznej, to powinny być stale monitorowane ze względu na zdecydowanie mniejszą wartość w porównaniu do ocen sprzed roku”, skomentował dane Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

„We wrześniu indeks Pengab utrzymał wartość podobną do notowanej w sierpniu wynosząc 26,6 pkt. co oznacza wzrost m/m o 0,1 pkt. Indeks ocen m/m wzrósł o 2,1 pkt, indeks prognoz obniżył się o 1,9 pkt. Wynik ten jest odzwierciedleniem słabnącej dynamiki wzrostu aktywności klientów na rynku bankowym. We wrześniu m/m wyraźnie spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Przedsiębiorcy we wrześniu byli bardziej aktywni niż przed miesiącem w obszarze kredytów inwestycyjnych, jak i obrotowych. Trzymiesięczne indeksy prognostyczne odnotowały wzrost dla rynku kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych, kredytów obrotowych, a także depozytów przedsiębiorstw. Odnotowano dalsze pogarszanie się prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju” – powiedział Marcin Idzik z Kantar TNS, cytowany w raporcie.

Wskaźnik ocen wzrósł o 2,1 pkt m/m do 21,5 pkt, zaś wskaźnik prognoz zmniejszył się o 1,9 pkt do 31,7 pkt.

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 10 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 12 pkt, a r/r spadło o 13 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m spadło także o 12 pkt, a r/r jest niższe o 4 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 2 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych o 9 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen spadło m/m o 5 pkt, a prognoz wzrosło o 3 pkt, podano w raporcie.

„Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 4 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 1 pkt, a r/r wzrost o 5 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 2 pkt, a r/r jest wyższe o 13 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz spadło m/m o 5 pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych jest wyższe m/m o 2 pkt” – czytamy dalej.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 8 pkt i wynosi 13 pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 5 pkt, a r/r jest niższy o 6 pkt. Indeks kredytów obrotowych wzrósł o 3 pkt m/m, a w ujęciu rocznym jest wyższy o 7 pkt. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych spadł o 6 pkt m/m, a kredytów obrotowych m/m jest wyższy o 5 pkt.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 7 pkt, tj. wzrósł o 1 pkt m/m. Wartość indeksu wyprzedzającego wzrosła o 2 pkt m/m. Na poziomie szczegółowym obserwujemy wzrost o 2 pkt m/m indeksu ocen depozytów bieżących oraz spadek o 2 pkt indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących wzrósł o 8 pkt m/m, a dla depozytów terminowych m/m o 3 pkt, podano też w materiale.

„We wrześniu odnotowano poprawę m/m: o 5 pkt indeksu prognostycznego dla kredytów mieszkaniowych, o 3 pkt indeksu prognostycznego dla kredytów obrotowych przedsiębiorstw oraz o 1 pkt indeksu prognostycznego dla kredytów konsumpcyjnych oraz indeksu lokat długoterminowych osób prywatnych. Kontynuacja spadku obserwowana od kwietnia ma miejsce w przypadku indeksu prognostycznego kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw, który m/m obniżył się o 11 pkt” – napisano w raporcie.

Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw pogorszyła się

We wrześniu prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw pogorszyła się o 1 pkt m/m, prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych jest niższa o 1 pkt m/m, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju poprawiła się o 2 pkt m/m. W ujęciu rocznym, prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw jest niższa o 29 pkt, sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych jest niższa o 10 pkt r/r, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju zmniejszyła się o 17 pkt r/r.

Sondaż został przeprowadzony 6-21 września br. W badaniu wzięły udział 122 placówki bankowe, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ZBP/ISBnews