Inauguracja POLSEFF2

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nfosigw.01.289x400Druga edycja programu PolSEFF została ogłoszona oficjalnie podczas konferencji zorganizowanej przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, która odbyła się 5 listopada 2014 r. w Warszawie.

Wspólne przedsięwzięcie EBOiR oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składa się z: programu priorytetowego NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” (Program NF) oraz realizowanego przez EBOiR Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce dla MŚP („PolSEFF2„).

Współpraca obu instytucji to potężny instrument finansowy promujący efektywne wykorzystanie energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, inwestujących w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Wspieranie tego rodzaju przedsięwzięć stanowi priorytetowy obszar działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w ten sposób efektywnie przyczynia się do oszczędności zużycia energii, obniżenia kosztów działalności firm oraz zmniejszania emisji CO2.

Łączna wartość dofinansowania przeznaczonego na oba programy jest przewidziana na ok. 218 mln euro. Wsparcie zostanie udzielone przez NFOŚiGW, EBOIR oraz UE w formie dotacji, kredytów i pokrycia kosztów pomocy technicznej. Budżet Programu Narodowego Funduszu został ustalony na kwotę do 60 mln zł, który zostanie udostępniony przedsiębiorcom w formie dotacji, przekazywanej za pośrednictwem banków bezpośrednio po zrealizowaniu projektu oraz po potwierdzeniu osiągnięcia założonego efektu ekologicznego. Źródłem finansowania dla kredytów bankowych mogą być środki własne danego banku lub środki pochodzące z linii kredytowej EBOiR, zaplanowanej na kwotę do 200 milionów euro. Koszty pomocy technicznej będą finansowane przez Komisję Europejską, za pośrednictwem EBOiR.

W ramach realizacji Programu NF, w sierpniu br. zostały podpisane umowy o współpracy pomiędzy NFOŚiGW, a czterema bankami: BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Ochrony Środowiska S.A., IDEA Bank S.A. oraz Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. To te instytucje będą udzielać kredytów finansujących inwestycje realizowane w zakresie programu Narodowego Funduszu.

„Dla przedsiębiorcy bardzo istotna jest płynność finansowa i efektywność ekonomiczna prowadzonej działalności, a działania proekologiczne często traktowane są jako konieczność negatywnie wpływająca na konkurencyjność firmy. Narodowy Fundusz, we współpracy z bankami, oferuje aktywnym przedsiębiorstwom wsparcie finansowe na energooszczędne rozwiązania i linie technologiczne. Chcemy przyczynić się do zmniejszenia o co najmniej 20% zużycia energii, a tym samym poprawić rentowności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności. Zatem efekt ekonomiczny możemy wspólnie uzyskać dzięki rozwiązaniom przyjaznym środowisku. Co więcej, przedsiębiorcy, którzy osiągną zamierzony efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zużycia energii, mogą liczyć na zapewnianą przez Narodowy Fundusz „premię inwestycyjną” w formie 10-15% dotacji pokrywającej przedsiębiorcom część spłaty zaciągniętego kredytu bankowego” – ocenia Małgorzata Skucha – Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Wsparcie oferowane przez Program NF i PolSEFF2 obejmuje zarówno przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej, tj. inwestycje w wyposażenie, systemy i procesy realizowane w celu zmniejszenia zużycia energii, jak i termomodernizację budynków. Inwestycje w maszyny, urządzenia, materiały, technologie energooszczędne w zakresie efektywności energetycznej i termomodernizacji, które znajdują się na liście LEME mogą być realizowane za pomocą tzw. ścieżki uproszczonej, przy której maksymalna wartość kredytu nie może przekroczyć 250 tys. euro, natomiast dla tzw. „inwestycji wspomaganych”, czyli nie objętych listą LEME, przewidziana jest ścieżka standardowa, której maksymalny limit kredytu wynosi 1 mln euro.

Zgodnie z założeniami programu Narodowego Funduszu, umowy z przedsiębiorstwami na całą kwotę dotacji powinny być zawarte do 31 grudnia 2015 r., natomiast zakończenie wypłat dotacji planowane jest do 31 grudnia 2016 r.

Witold Maziarz
rzecznik prasowy NFOŚiGW