Inauguracja nowej perspektywy funduszy unijnych 2014-2020

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.02.400x300Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uroczyście zainaugurowało wdrażanie nowej perspektywy finansowej - wręczono decyzje potwierdzające Umowę Partnerstwa i wszystkich programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym. Perspektywę zaczynamy z ponad rocznym opóźnieniem, chociaż i tak jesteśmy liderem w skali Europy. Takie opóźnienie nie jest sytuacją nietypową, negocjacje programów operacyjnych z Komisją Europejską były długie i niełatwe - podkreśla Konfederacja Lewiatan.

Na lata 2014-2020 Polsce przyznano ok. 119 mld euro, z czego w ramach polityki spójności 82,5 mld euro. Środki w ramach tej polityki zostały podzielone pomiędzy 5 krajowych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna; 1 program ponadregionalny: Polska Wschodnia oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, na które przeznaczonych zostało około 40 proc. funduszy polityki spójności.

Środki unijne będą wspierać efektywne korzystanie z zasobów energetycznych, środowiskowych i kulturowych, wzrost dostępności transportowej, budowę konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, a także zwiększanie zatrudnienia, edukacji i wyrównanie szans społecznych.

Mamy do dyspozycji największą alokację ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Ma to zapewnić Polsce skok cywilizacyjny i pozwolić na realizację strategii rozwoju całego kraju. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że środki nie będą po prostu wydawane, tylko inwestowane w bardzo przemyślany sposób, tak by Polska na zakończenie perspektywy mogła pochwalić się miejscem w pierwszej 20 najbogatszych państw świata.

Perspektywę zaczynamy z ponad rocznym opóźnieniem, chociaż i tak jesteśmy liderem w skali Europy. Takie opóźnienie nie jest sytuacją nietypową, negocjacje programów operacyjnych z Komisją Europejską były długie i niełatwe. Wdrażając środki unijne Polska nie realizuje wyłącznie własnych priorytetów, ale także cele całej Unii sformułowane w Strategii Europa 2020. Ramy do wdrażania nowej perspektywy są gotowe, nie oznacza to jednak, że od jutra ruszą konkursy i rozdzielanie funduszy pomiędzy beneficjentów. To, co teraz jest bardzo istotne to staranne przygotowanie dokumentów wdrożeniowych: szczegółowych opisów priorytetów do programów operacyjnych, wytycznych horyzontalnych i programowych, kryteriów wyboru projektów. Mamy, jako kraj, ambitne plany – szansa ich realizacji zależy także od sposobu wydatkowania środków. Pośpiech w wydatkowaniu środków, co było domeną minionej perspektywy, wcale nie jest dobrą strategią. Istotne jest kierowanie wsparcia na najbardziej strategiczne i ambitne przedsięwzięcia.

Wyzwaniem związanym z wdrażaniem unijnych środków jest również realizacja przez administrację zasady partnerstwa oraz współpraca z partnerami spoza administracji. Konfederacja Lewiatan reprezentowała interesy przedsiębiorców na etapie programowania perspektywy. Wierzymy, że na etapie wdrażania, monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych nowej perspektywy finansowej ta współpraca z instytucjami zarządzającymi programami będzie jeszcze lepsza.

Źródło: Konfederacja Lewiatan