Ile zarobili Polacy inwestujący w produkty strukturyzowane?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

finanse.ranking.250xProdukty strukturyzowane można podzielić na grupy inwestujące w różne rodzaje aktywów. Expander zwraca uwagę, że np. wśród zakończonych od stycznia do września struktur, opartych na instrumentach rynku pieniężnego, aż 14 z 15 przyniosło zyski. Z drugiej strony mamy bardziej ryzykowne produkty oparte o ceny walut czy akcji, wśród których udział tych kończących się zyskiem nie jest aż tak wysoki. Jednak najlepsze z nich zarobiły 10% - 14% w skali roku, co było nieosiągalne dla tych, które były oparte na instrumentach rynku pieniężnego.

Produkty strukturyzowane są bardzo ciekawą, lecz ciągle mało znaną w naszym kraju formą inwestowania. Ich główna cecha to możliwość osiągania atrakcyjnych zysków przy jednoczesnej gwarancji, że w najgorszym przypadku, klient odzyska swoje pieniądze. Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju produkty są bardzo niejednorodną grupą.

Pierwszą z trzech najważniejszych różnic wśród produktów strukturyzowanych jest zakres ochrony. Gwarancja zwrotu obejmuje z reguły od 80% do 100% wpłaconych przez klienta pieniędzy. Różny jest także czas trwania. Część z nich zakładana jest na zaledwie kilka miesięcy, ale są również takie, których okres obejmuje nawet kilka lat. Ostatnią z najważniejszych różnic jest to, w co inwestuje taki produkt. Poniżej zaprezentowane zostały wyniki struktur zakończonych w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. z uwzględnieniem właśnie tego ostatniego podziału. 

Kursy walutowe i instrumenty rynku pieniężnego najlepiej

Spośród zakończonych z dodatnią stopą zwrotu produktów najbardziej zyskowne okazały się te, które były oparte o kursy walutowe, z których roczna stopa zwrotu brutto (czyli przed opodatkowaniem, w części produktów konstrukcja zwalnia z podatku od zysków kapitałowych) wyniosła 6,57%.

W kategorii dominowały przede wszystkim rozwiązania krótkoterminowe o horyzoncie czasowym do 12 miesięcy. Do najlepszych należały dwie edycje produktów USD Złoty Stabilizacja (BZ WBK), które oparte były o kurs USD/PLN i zakończyły się wynikiem 3,5% (w 3 miesiące) oraz 6% (w 6 miesięcy).

131028.expander.01.550x

Ciekawym aktywem bazowym okazały się instrumenty rynku pieniężnego. Aż 14 z 15 produktów zakończyło się zyskiem, natomiast roczna stopa zwrotu brutto wyniosła 6,24%. W grupie tej dominowały rozwiązania oferowane przez Citi Handlowy – 12 produktów. Do najlepszych należała  8Y Obligacja powiązana z 3M LIBOR-em (Citi Handlowy) która w ciągu 48 miesięcy wypracowała zysk w wysokości 31,4%.

131028.expander.02.550x

Akcje i indeksy giełdowe na piątkę z „plusem”

Trwająca na rynkach kapitałowych hossa pomogła strukturom opartym na akcjach spółek i indeksach giełdowych. W okresie od stycznia do września z 93 zakończonych w tej grupie struktur blisko 56% wypracowało zysk, natomiast roczna stopa zwrotu brutto z produktów na „plusie” wyniosła 5,11%.

131028.expander.03.550x

Na wyróżnienie zasługują produkty Certyfikat Express db Euro Stoxx50 III (DB PBC) oraz Giełdowa Dwudziestka II (mBank), które w ciągu 12 miesięcy wygenerowały stopę zwrotu brutto rzędu 12,1% i 12%. Zysk pierwszego z nich zależał od zachowania indeksu Euro Stoxx 50 (w produkcie zastosowany był mechanizm typu knock-out), natomiast drugiego – od wzrostu cen kontraktów terminowych na indeks WIG20.  Z kolei najwyższą stopę zwrotu w całym okresie inwestycji wypracowały produkty Top Medica 1 i 3 w wariancie II, które oferowane były z częściową gwarancją kapitału (80%), ale wyższą partycypacją w wynikach indeksu DJ Health Care.

W nielicznej grupie struktur opartych o fundusze inwestycyjne na uwagę zasługują cztery edycje produktów db Elita Funduszy (DB PBC) z których średnia stopa zwrotu wyniosła 10,51% (roczny zysk 5,26%). Były to 24-miesięczne produkty oparte o wyniki dwóch funduszy absolutnej stopy zwrotu: Carmignac Patrimoine oraz Ethna – Aktiv E.

Surowce dobrze, hybrydy przeciętnie

Z zakończonych pozytywnie struktur opartych na surowcach, w minionych trzech kwartałach średni roczny zysk brutto wyniósł 5,76%. Najbardziej dochodowa okazała się pierwsza edycja Złotej Inwestycji (Alior Bank), która wypracowała stopę zwrotu na poziomie 37,36% (roczny zysk brutto 14,94%), również udana była druga edycja z wynikiem 31,3% (roczny zysk brutto 12,52%). Były to produkty oparte na indeksie SPDR Gold Trust, który w zależności od panującego na rynku złota trendu mógł inwestować we wzrosty lub spadki cen surowca.  Na uwagę zasługuje również Certyfikat Bonus Limitowany powiązany z ropą (DB PBC), który w ciągu 18 miesięcy zarobił równe 20% (roczny zysk brutto 13,33%).

131028.expander.04.550x

Najsłabiej wyglądała sytuacja w grupie produktów opartych na instrumentach hybrydowych, gdzie średni roczny zysk brutto z produktów zakończonych pozytywnie wyniósł 2,22%. Najwyższą stopę zwrotu wypracowała pierwsza edycja Super Efektywnej Inwestycji (TUnŻ Europa) z wynikiem rzędu 23,75% (roczny zysk 5,94%) w ciągu 4 lat. Wynik inwestycji zależał od zachowania indeksu JPMorgan Efficiente, która umożliwiała ekspozycję na wiele klas aktywów.

Piotr Nowak,
Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych,
Expander